Cultuur

Cultuur is erg belangrijk voor onze samenleving. Daar hoort volgens het CDA een bruisend stadshart en een breed aanbod van culturele activiteiten bij. Het CDA ziet graag dat de wij de amateurkunst actief steunen door de beperkingen op alternatieve financiering te verminderen en verenigingsgebouwen de mogelijkheid te geven een geoormerkte compensatie aan te vragen voor betaling van de OZB.

Ons centrum heeft veel kansen om cultuur te verbinden met ontspanning en winkelen. Het stadshart is inmiddels niet meer weg te denken. Inwoners kunnen uit het aanbod kiezen hoe ze invulling geven aan ontspanning en cultuur. We willen meer aandacht voor het Kees Stipplein en Thoomesplein als cultureel hart.

 

In de periode 2018-2021 is er meer geld beschikbaar voor nieuwe cultuurinitiatieven. Op korte termijn moeten we onderzoeken op welke manier nieuwe cultuuraanbieders een kans krijgen om bij te dragen aan de kunst- en cultuureducatie in Veenendaal.

Veenendaal kent een rijke historie die veel oudere inwoners koesteren. Van die rijke historie is niet veel meer te zien. Ook is er relatief weinig cultureel erfgoed; wat er nog is moeten we koesteren. Een fonds voor cultureel erfgoed kan mede een impuls geven om het cultuurhistorisch besef te doen toenemen. Dat fonds moet worden gebruikt om Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in ere te herstellen maar is geen restauratie- of onderhoudsfonds. We denken dan aan gebouwen waar een maatschappelijke of publieke functie aan gekoppeld kan worden. Bijvoorbeeld het terugbrengen in historische staat van het kerkje aan de Zandstraat. De Historische Vereniging Oud Veenendaal kan hier een belangrijke adviserende en coördinerende rol in vervullen.

Voor wat betreft het immaterieel cultureel erfgoed zien wij een belangrijke rol voor de instellingen in de cultuurfabriek en het spectrum. Kijkend naar verleden en toekomst is de samenwerking tussen alle cultuurinstellingen op het gebied van educatie en cultuur erg belangrijk. Nieuwe vormen van cultuurbeleving krijgen ook de ruimte.

Concreet:

  • De plaatselijke overheid stimuleert initiatieven van sportverenigingen en culturele instellingen;
  • Het CDA vindt dat de bestaande regelingen voor inwoners die niet de financiële middelen hebben om mee te doen proactief uitgevoerd moeten worden;
  • Gebouwen waar sociale en sportieve activiteiten plaatsvinden, kunnen een geoormerkte compensatie aanvragen voor betaling van OZB;
  • Nieuwe aanbieders van culturele activiteiten moeten makkelijker toegang krijgen tot gemeentelijke faciliteiten;
  • Het CDA wil een fonds voor cultureel erfgoed. Dit fonds dient om monumenten te behouden of in ere te herstellen, zodat de historie en het karakter van de stad behouden blijven.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.