FoodValley

Het CDA is voor samenwerking met andere gemeenten. In de nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden staat het belang van Veenendaal voorop. Duidelijk is dat de economische samenwerking binnen FoodValley de positie van Veenendaal versterkt. We zien een groeiende rol voor de stad binnen FoodValley als vestigingsplaats voor jonge gezinnen en expats. Wel blijven we kritisch de kosten en de baten van FoodValley volgen. We zien graag dat de administratie en boekhouding een realistisch beeld schetsen van de financiële stand van zaken. Dan is voor onze inwoners goed te zien wat de toegevoegde waarde is van dit alles is.

Concreet:

  • Veenendaal kan beter gebruikmaken van haar mooie centrale ligging. De gemeente zet in op het promoten van Veenendaal als regionaal centrum voor toerisme, wonen en werken;
  • We werken samen met omliggende gemeenten om de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en andere lokale sterke punten breed bekend te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.