Kernwinkelgebied

Dankzij het CDA heeft het kernwinkelgebied de laatste jaren veel aandacht gekregen. Wij hebben ervoor gezorgd dat er dialoogavonden zijn georganiseerd en we hebben geluisterd naar inwoners en ondernemers.

Digitalisering heeft een flinke impact op de detailhandel. De realiteit is dat in de afgelopen jaren de ondernemers steeds sneller verdwijnen uit onze winkelstraten. Het winkelbeeld wordt steeds eenvormiger. De hoofdstraat is niet meer de A-locatie waar het allemaal gebeurt, maar juist de B- en C-locaties worden aantrekkelijk. Die kunnen zich echt onderscheiden. In de cirkel rondom het centrum wil het CDA dan ook een brede bestemming.

Ondernemers moeten de keuze krijgen welke dienstverlening ze willen aanbieden. Het CDA wil beleid dat het centrum als een olievlek benadert. Met plaats voor horeca, cultuur, winkels, dienstverlening en zorg. Die combinatie maakt het centrum aantrekkelijk. De centrumring is belangrijk voor de uitstraling en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers en instanties. Bij de ingangen naar het centrum moet er een balans gevonden worden tussen het aantrekken van nieuwe bezoekers en de leefbaarheid voor de inwoners van het centrum.

Het winkelgebied moet voor winkeliers, winkelmedewerkers en bezoekers een veilige omgeving zijn. Met behulp van nieuwe technologieën op het gebied van gebiedsinrichting en verlichting is het mogelijk om criminaliteit tegen te gaan en het gevoel van veiligheid te versterken. Het CDA is een groot voorstander van nieuwe initiatieven op dit gebied.

Door de aanleg van meer groen, fonteinen en pleintjes maken we het zuidelijk deel van het centrum autoluw. Het gebied rondom Theater De Lampegiet, de Duivenweide en de Frisia Villa is op dit moment geen uitnodigende entree naar de binnenstad. Het CDA wil onderzoeken of het parkeren op de Duivenweide beperkt kan worden, en waar mogelijk ook ingeruild kan worden voor meer groen. Tevens vragen de andere entrees, zoals uit het westen vanaf de Zandstraat om onderzoek naar herinrichting. Wel moet de oorspronkelijke lintbebouwing daarbij behouden blijven. Het CDA maakt geld vrij om deze gebieden te verbeteren.

Het CDA bekijkt mede of het theater naar het centrum verplaatst kan worden. Dat biedt diverse mogelijkheden voor de herontwikkeling van gebied De Duivenweide. Ook is het huidige cultuurcluster nog niet afgerond. De cultuurfabriek is inmiddels een gevestigde naam. Om meer bezoekers naar dit gedeelte van de stad te trekken, moet er een betere verbinding tussen het Thoomesplein en het Kees Stipplein worden gerealiseerd. Indien verplaatsing van De Lampegiet niet realistisch blijkt dient Theater De Lampegiet aangepast te worden als onderdeel van een uitnodigend entree naar de stad.

Het CDA Veenendaal wil extra groen in onze stad. We staan open voor nieuwe ideeën en innovaties op het gebied van verticale tuinen en andere vormen van vergroening.

Concreet:

  • Winkels rondom het centrum worden meer bij het centrum betrokken;
  • Winkels in de wijk worden betrokken bij evenementen in het centrum;
  • Het gebied rondom het stadsstrand wordt doorontwikkeld, waarbij de functie van het stadsstrand blijft behouden;
  • De veiligheid van winkeliers, medewerkers en bezoekers van ons winkelcentrum staat voorop. Het CDA steunt innovatieve initiatieven ter verbetering;
  • Het gebied rondom ‘De Lampegiet’ zal meer als park worden ingericht. Ook in de rest van het centrum komt meer aandacht voor groen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.