Rijden

Door de stijging van het aantal auto’s per huishouden wordt het steeds drukker op de wegen in en rondom de stad. Het CDA streeft er daarom naar de doorstroming van het verkeer binnen de bebouwde kom en de omgeving te verbeteren. Doordat verschillende wijken in de afgelopen jaren autoluw zijn gemaakt, zijn er te weinig alternatieve routes beschikbaar. Dat merken we in de spits. Dan is het druk op de Rondweg West, de Rondweg Oost, De Grote Beer en op de aansluitende wegen. Waar de Rondweg Oost in beginsel als rondweg is aangelegd, functioneert de weg nu in de spits voornamelijk als doorgangsroute A30-A15.

De doorstroming kunnen we alleen verbeteren door het wegennet te beschouwen als één systeem. Het oplossen van een knelpunt op één plek zonder te kijken naar het naastgelegen knelpunt heeft geen zin.

Bij het ontwikkelen en bouwen van nieuwe wijken wil het CDA dat er goed gelet wordt op de parkeernorm. Onderzocht dient te worden hoe het parkeren op maaiveldniveau zoveel mogelijk kan worden teruggedrongen. In het onderzoek dient rekening te worden gehouden met parkeeroverlast in de woonwijken en met de uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met betrekking tot kostendekkende tarieven voor parkeergarages.

Hoewel duidelijk is dat het afschaffen van betaald parkeren op dit moment financieel en juridisch niet mogelijk is, wil het CDA het betaald parkeren niet uitbreiden. Voor zover mogelijk willen wij het huidige parkeertarief handhaven.

Concreet:

  • Het CDA zorgt voor een goed en efficiënt wegennet;
  • Het CDA zorgt voor goede bereikbaarheid van en voldoende parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum;
  • Het CDA wil een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met beperking van parkeeroverlast in de woonwijken en kostendekkende parkeertarieven;
  • Het CDA gaat in overleg met alle werkgevers in het centrum ten einde de parkeervoorziening aldaar met name op zaterdag te ontlasten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.