Sport

Sport en beweging vervullen een sterke fysieke en sociale functie. Initiatieven zoals ‘Scoren in de Wijk’ en ‘Bewegen voor Senioren’ zijn erg waardevol. Door middel van Sportservice zorgt de gemeente voor goede faciliteiten en service.

Het CDA vindt dat de bestaande regelingen (zoals Het Sportfonds, Minimabeleid, Armoedebeleid en invoering van het Jeugd Cultuurfonds) voor inwoners die niet de financiële middelen hebben om mee te doen proactief uitgevoerd moeten worden. We zien graag dat er meer laagdrempelige buitenactiviteiten in de vakantieperiodes komen, gericht op inwoners die niet op vakantie kunnen.

Sport en gezondheid horen bij elkaar. Het CDA heeft de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op sportvelden voortdurend onder de aandacht gebracht. Er blijkt nog steeds onduidelijkheid over de risico’s voor de gezondheid (en de omgeving). Daarom moet er continu gekeken worden naar betere alternatieven. Sportvelden worden gefaseerd vervangen, zodra deze alternatieven beschikbaar zijn.

Het CDA pleit voor gezonde snacks in sportkantines. We willen budget beschikbaar stellen voor een prijs voor ‘de meest gezonde sportkantine van Veenendaal’. Deze wordt elk jaar uitgereikt door een vakjury. Alle sportclubs in Veenendaal kunnen zich hiervoor aanmelden.

Het roken in openbare ruimte, dus ook bij sportclubs, dient te worden ontmoedigd.

Concreet:

  • De plaatselijke overheid stimuleert initiatieven van sportverenigingen en culturele instellingen;
  • Het CDA vindt dat de bestaande regelingen voor inwoners die niet de financiële middelen hebben om mee te doen proactief uitgevoerd moeten worden;
  • Sportvelden met rubbergranulaat worden vervangen;
  • Het CDA roept sportverenigingen op om gezonde alternatieven voor traditionele snacks in de sportkantine te aan te bieden;
  • Gebouwen waar sociale en sportieve activiteiten plaatsvinden, kunnen een geoormerkte compensatie aanvragen voor betaling van OZB;
  • De gemeente ontmoedigt het roken in openbare ruimte;

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.