Veiligheid in de wijk

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken, berovingen en openbare geweldpleging. Daarnaast maken wij ons ook sterk voor de veiligheid als het gaat om verkeersoverlast, veilige schoolomgeving/openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Concreet

  • Geef ons de echte wijkagent terug;
  • Herstel in fases de omrastering van open water in de wijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.