Wijkgebonden voorzieningen

In elke woonwijk moeten zoveel mogelijk goede voorzieningen aanwezig zijn. Wijken met een klein maar energiek winkelcentrum bevorderen de leefbaarheid. Goede voorbeelden zijn De Ellekoot (West), het Slotemaker de Bruïneplein (Franse Gat), Het Erf (Dragonder), Petenbos (Zuid-Oost). Elke woonwijk zou een dergelijke plek moeten hebben. Een aantal oudere volkswijken heeft nu alleen een supermarkt. Door een beter vestigingsklimaat kunnen andere winkels en maatschappelijke voorzieningen zich ook in die wijken vestigen. Iedere inwoner heeft immers graag een huisarts, tandarts en apotheek in de buurt. Kleine ondernemers met een praktijk aan huis zouden hierin meer ruimte moeten krijgen.

Concreet:

  • Het CDA kiest ervoor om voorzieningen in de woonwijken te behouden;
  • Een onderneming aan huis wordt toegestaan waar dat past. Zolang de overlast voor omwonenden beperkt blijft;
  • Het CDA kiest voor een minder rigoureuze scheiding van wonen en werken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.