Zondagsopenstelling

In het verleden was de zondagsrust voor Veenendaal een begrip. Doordat Veenendaal gegroeid is en meer ambities heeft gekregen is dit onder druk komen te staan. Het woord 'koopzondag' heeft zijn intrede gedaan. Een woord dat niet bij het CDA past.

Het CDA Veenendaal is niet voor een koopzondag. We zien daar geen noodzaak voor en in een flink aantal gevallen hindert het inwoners van Veenendaal. Tegelijkertijd willen we ook geen achteruitgang. We kunnen niet meer terug naar de tijd zonder koopzondagen.

Wel vinden we dat er draagvlak voor de koopzondag moet zijn onder de bevolking. Uit de praktijk blijkt dat het weer bepalender is voor het wel of niet succesvol zijn van een koopzondag dan het zoveelste onderzoek of evenement dat op een zondag wordt georganiseerd.

De opvattingen van de inwoners over de koopzondag zijn leidend voor het CDA. Een groot deel van de inwoners, ook die met een Christelijke achtergrond, heeft een steeds gematigder opvatting over de koopzondag. Jongeren en jonge gezinnen combineren vaker kerkbezoek met een bezoek aan het park, de (meubel)boulevard, een (christelijk) concert of een restaurant. Volgens het CDA zijn de verschillen tussen de inwoners minder groot dan wel wordt gedacht.

We zien ook dat winkelketens steeds vaker economische factoren laten meespelen bij het kiezen van een vestigingsplaats. In de afgelopen jaren heeft een aantal ondernemers zich bewust niet in Veenendaal gevestigd vanwege het vestigings- en openstellingsbeleid. Dat schuurt met de plaatselijke ambities. Als grootste stad in de regio vervullen we een belangrijke functie, die we graag behouden.

Het is goed dat ondernemers duidelijke afspraken maken over openstellingen. Wat het CDA betreft blijven ondernemers baas over hun eigen onderneming en is (het dreigen met) een boete vanwege het niet-openen van je zaak onbespreekbaar. Het promoten van de binnenstad mag dus nooit ten koste gaan van de ondernemer of zijn personeel.

Het CDA is dus niet vóór een koopzondag. Alle politieke argumenten zijn al vaak uitgewisseld. In mei 2016 koos een meerderheid van de gemeenteraad voor een voorlopige oplossing, die met wisselend resultaat heeft gefunctioneerd. Het moment is nu gekomen dat de politiek afstand neemt en de maatschappij zelf invulling geeft. Alleen op die manier komt er een oplossing die bij Veenendaal past. Het CDA Veenendaal wil dat er met respect wordt omgegaan met geloof, rust en gepaste ontspanning.

Veenendaal moet niet focussen op de hoeveelheid koopzondagen maar juist kijken naar de invulling daarvan. Dat moet zichtbaar worden in goed overleg met lokale geloofsgemeenschappen over openingstijden, parkeerbeleid rondom kerken en andere knelpunten.

Concreet:

  • Het CDA is een voorstander van de zondagsrust. Het staat iedereen vrij hoe hij of zij die wil invullen;
  • Het CDA wil dat het ‘straat parkeren’ op zondag in het centrum gratis blijft;
  • Ondernemers mogen niet gedwongen worden hun zaak te openen op dagen waarop zij dit niet willen;
  • Het gemeentelijke beleid over koopzondagen moet voortbouwen op kwaliteit, begrip en respect. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.