Zoeken

Vianen

Naar CDA.nl

Vianen

2014-2018: Samen Vooruit

Het thema van CDA Vianen voor de komende verkiezingen is “Samen Vooruit”. De kernpunten uit het programma voor 2014-2018 voor CDA Vianen zijn:
• Een boom voor een boom: Vianen, Hagestein, Zijderveld en Everdingen moeten groen blijven.
• Wij gaan ons inzetten voor lagere gemeentelijke belastingen en heffingen.
• De gemeente is er voor de inwoners en bedrijven en niet andersom: meer mogelijkheden en minder regels.
• Geweld mag nooit normaal worden, niet op straat, niet op het sportveld en niet in de huiselijke sfeer.
• Waardevolle initiatieven uit de samenleving bij de opstart ondersteunen en subsidiëren.
• Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker in onze samenleving en moeten gefaciliteerd worden.
• Woningbouw voor starters en senioren. In Vianen, maar ook in de dorpen.
• Iedereen moet meedoen: de gemeente is alleen vangnet voor degenen die het tijdelijk echt niet op eigen kracht kunnen.

Blijf op de hoogte

Fractievergaderingen

De volgende fractievergaderingen zijn gepland:
- 10 Oktober fractievergadering.
- 20 Oktober Vijfheerenlandenberaad (19.30 in Vianen).
- 24 Oktober fractie voor het forum van 25 oktober.
- 7 november voor de Begrotingsraad van 8 november (start 14.00!).

De fractievergaderingen beginnen om kwart over acht in het Stadhuis (zij-ingang Stadhuisstraat, beneden verdieping). De forum en raadsvergaderingen beginnen om 20.00.

Uitnodiging

CDA Vianen heeft ruimte in de agenda van haar fractievergaderingen voor contact en overleg met lokale maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen in Vianen. Aan het begin van de fractievergaderingen is er ruimte om zorgen en ontwikkelingen te delen met de fractie en daarover te discussiëren. Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met onze fractievoorzitter: Jan Scheringa.

Zoek CDA in de buurt

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA