Ontplooiing

CDA Vianen spant zich in voor een prettige leefomgeving in Vianen en haar kernen. Het is van belang

dat onze omgeving voldoende uitdaging biedt voor alle inwoners. CDA Vianen kijkt daarom niet alleen naar de prijs van voorzieningen, maar vooral ook naar de toegevoegde waarde ervan binnen de diversiteit van onze samenleving. Daartoe onderscheiden we enkele domeinen die voor een goede ontplooiing van mensen onmisbaar zijn en geven daarbij aan waar voor CDA Vianen prioriteiten liggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.