11 juli 2017

90% zorgvragen WoerdenWijzer gevolg van relatieproblematiek

9 op de 10 zorgvragen bij WoerdenWijzer gevolg van relatieproblematiek

Uit de antwoorden van de gemeente op vragen van de Woerdense raadsleden Job van Meijeren (CDA) en Hugo Bulk (ChristenUnie-SGP) aan WoerdenWijzer blijkt dat de hulpaanvragen bij WoerdenWijzer (de gemeentelijke organisatie die zorg en ondersteuningsvragen coördineert) in 9 van de 10 gevallen het gevolg zijn van relatieproblematiek. Van Meijeren: “Een schokkende constatering, waar zeker iets aan gedaan moet worden”.

In Woerden werden er in 2015 101 huwelijken of geregistreerde partnerschappen afgesloten door inwoners van Woerden. Tegelijkertijd lag het aantal scheidingen in Woerden voor 2015 boven de 100. Inmiddels loopt ongeveer 1 op de 5 scheidingen uit op een vechtscheiding, en dit is een groeiend aantal. In die situaties is er meestal sprake van inwonende kinderen onder de 18 jaar.

Voor het CDA en de ChristenUnie-SGP Woerden is dit een reden om hier meer aandacht voor te vragen. Wat beide fracties betreft start preventie voordat een relatie eindigt. In het privéleven van mensen is de rol van de overheid beperkt. Over de mogelijkheden van de gemeente in preventieve zin moeten we dus eerst met elkaar in gesprek. “De effecten van stukgelopen relaties op de samenleving zijn namelijk erg groot” aldus Hugo Bulk. Naast de grote aantallen kinderen die ermee te maken hebben en de gevolgen daarvan, kan ook worden gedacht aan huiselijk geweld, ziekteverzuim, financiële problemen zoals schulden, afhankelijk zijn van een uitkering, en extra beslag op de (sociale) woningvoorraad.

Jeugdzorg constateert dat (v)echtscheidingssituaties steeds grimmiger verlopen, met meer strijd, en van een langere duur zijn. Hierdoor worden de betrokken kinderen langer blootgesteld aan een situatie van complexe gezinsproblematiek en hebben zij een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.