19 oktober 2018

Aanbeveling tot herbenoeming burgemeester Molkenboer

(foto: Woerdense Courant)

AANBEVELING TOT HERBENOEMING BURGEMEESTER MOLKENBOER

Tijdens een speciale raadsvergadering op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Woerdense gemeenteraad besloten om onze huidige burgemeester, de heer Victor Molkenboer, aan te bevelen voor herbenoeming bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verwachting is dat de burgemeester, na een positief besluit van minister Ollongren, dan in februari 2019 zal worden herbenoemd voor een periode van zes jaar. De fractievoorzitter van het CDA Woerden, Job van Meijeren, was voorzitter van de vertrouwenscommissie die de raad adviseerde over de herbenoeming.

De eerste ambtstermijn van de heer Molkenboer als burgemeester van Woerden zal verstrijken op 28 februari 2019. Hij heeft te kennen gegeven voor herbenoeming - voor een nieuwe periode van zes jaar - in aanmerking te willen komen. Een vertrouwenscommissie die is samengesteld uit leden de Woerdense gemeenteraad heeft de afgelopen tijd diverse gesprekken gevoerd, en op basis van haar bevindingen heeft de raad nu het besluit genomen om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming.

De gemeenteraad kijkt met tevredenheid terug op de eerste periode van deze burgemeester. Hij heeft aangegeven zich in de komende jaren onverminderd in te willen blijven zetten voor de gemeente Woerden. Met de burgemeester is besproken of de in 2012/2013 gebruikte profielschets voor de werving van een burgemeester nog actueel genoeg is. Deze bespreking heeft geleid tot de gezamenlijke wens om, aanvullend op die profielschets, aan een aantal zaken extra aandacht te schenken waarbij de burgemeester vanuit zijn competenties, zijn netwerk en zijn bevoegdheden een goede rol kan vervullen:

  • De coördinatie van de regionale samenwerking, met betrokkenheid van de gemeenteraad en de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties;
  • Het verder helpen uitdragen van het ‘merk’ Woerden, met betrokkenheid van de gemeenteraad en de Woerdense samenleving;
  • De verdere ontwikkeling van de bestuurlijke wisselwerking tussen de gemeenteraad en het college;
  • De versterking van de contacten met de inwoners bij participatieprocessen en met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening;
  • Het voortzetten van de ingeslagen weg op het veiligheidsdomein met eenzelfde krachtdadigheid, en de raad regelmatig thematisch betrekken op en informeren over de verschillende aspecten binnen dit veiligheidsdomein.

Het CDA wil de burgemeester alvast van harte feliciteren met de verwachte herbenoeming. Job van Meijeren:We waarderen de inzet van de burgemeester voor onze gemeente enorm, en wensen hem de komende zes jaren veel succes om die inzet onverminderd vorm te geven. Als CDA zijn we blij met de extra prioriteiten en aandachtspunten waar hij zich op zal gaan richten. Dat is goed voor Woerden en voor haar inwoners!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.