24 november 2017

Aftreden wethouder Stolk onverwacht maar onvermijdelijk

( foto : Woerden.tv )

AFTREDEN WETHOUDER STOLK ONVERWACHT MAAR ONVERMIJDELIJK

Afgelopen donderdag (23 november 2017) bood wethouder Margot Stolk haar ontslag aan als wethouder van de gemeente Woerden. Het CDA betreurt het dat opnieuw een wethouder is afgetreden, en is ook verrast over het moment waarop dit gebeurt. Gezien het afnemende draagvlak voor deze bestuurder bij de inwoners en de raad is het aftreden echter tegelijk ook onvermijdelijk.

In de drieënhalf jaar dat Stolk wethouder was in Woerden heeft ze zich met veel passie ingezet voor het stadsbestuur. Met een aantal pittige portefeuilles had ze een stevige opgave op haar bordje liggen, waar ze met veel energie aan werkte. Het CDA Woerden dankt haar dan ook voor die inzet.

Afgenomen draagvlak

Het CDA constateert echter ook dat het draagvlak voor deze wethouder in de Woerdense samenleving en bij de raad sterk was afgenomen. Arjan Noorthoek: "In een aantal dossiers was er discussie over de wijze van opereren van de wethouder, met name ook in de interactie met inwoners. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het opstellen van de verkeersvisie, en bij de communicatie naar de sportverenigingen over mogelijk forse huurverhogingen. Dat heeft ervoor gezorgd dat haar draagvlak bij de inwoners afnam en dat de raad steeds kritischer werd op de wethouder".

Het moment waarop de wethouder haar afscheid aankondigt komt voor het CDA onverwacht. Noorthoek: "Er loopt een momenteel een evaluatie naar de organisatie van de Koeiemart en naar het opstellen van de verkeersvisie. Het zou goed zijn geweest als de wethouder daar verantwoording had afgelegd voor haar bestuurlijke keuzes. Dat zal nu helaas niet meer gebeuren door de wethouder die er verantwoordelijk voor was".

Vijf afgetreden wethouders

Met de ontslagname van Stolk komt het aantal wethouders dat de afgelopen drieënhalf jaar in Woerden is afgetreden op vijf. Arjan Noorthoek: "Dit doet het aanzien van de Woerdense politiek geen goed. Het is echter te makkelijk een kritische gemeenteraad hiervan de schuld te geven. Ik constateer namelijk dat geen enkele wethouder door de raad is weggestuurd in deze periode, maar dat alle wethouders zèlf zijn opgestapt. De aanleiding en de oorzaken hiervan zijn divers, en liggen zowel bij de keuzes die wethouders zelf hebben gemaakt in hun optreden, als in de samenstelling van de coalitie die in 2014 op een ongezonde manier tot stand is gekomen".

Vervolg

De gemeenteraad zal in de raadsvergadering op donderdag 30 november 2017 spreken over de nu ontstane situatie. Het CDA zal daarin de drie overgebleven wethouders vragen om de portefeuille van mevrouw Stolk waar te nemen tot er na de verkiezingen van 21 maart 2018 een nieuw College is gevormd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.