21 maart 2018

Antwoord op de 5 meest gestelde verkiezingsvragen ...

In de afgelopen weken, waarin druk campagne is gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, hebben de kandidaten van het CDA Woerden veel inwoners van Woerden ontmoet en van hen veel vragen gesteld gekregen. Hieronder vindt u ons antwoord op de vijf meest gestelde vragen.

1. Hoe blijft de zorg in Woerden goed, nu het ziekenhuis is verdwenen?

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden bestaat helaas niet meer, ondanks bezwaren van een voltallige gemeenteraad en de Woerdense inwoners. Ook de Spoedeisende Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) verdwenen daarna uit Woerden. Het CDA vindt dit een groot verlies van 'zorg dichtbij' in Woerden. Wij zetten ons echter in om huisartsen en apotheek in Woerden ook in de avonduren en in het weekend open te laten zijn. Daarmee ontstaat er in elk geval goede zorg voor de inwoners voor kleinere klachten en vragen. Voor inwoners die in het ziekenhuis hebben gelegen en moeten revalideren vinden we het belangrijk dat er voldoende revalidatieplekken zijn in Woerden. Inwoners hoeven dan niet steeds te verkassen en kunnen dicht bij huis herstellen, zodat ze ook gemakkelijk bezoek van familie en vrienden kunnen ontvangen.

Lees HIER alles over ons speerpunt: Zorg dichtbij de inwoners.

2. Hoe lossen jullie het tekort aan woningen op ?

De druk op de woningmarkt is groot, en de prijzen en wachttijden lopen daardoor op. Het probleem in Woerden is niet dat er onvoldoende plannen zijn, maar dat in de afgelopen jaren 70% van de plannen is uitgesteld. Met name in de dorpen staat de woningbouw al jaren stil. Het CDA heeft een actieplan gemaakt om de stilstand te doorbreken, en sneller en meer sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen, goedkope en middeldure koopwoningen te bouwen. We beperken de regels en eisen en zetten de schop in de grond. De ontwikkeling van De Poort van Woerden biedt grote kansen om voor jong en oud goede woningen dichtbij het spoor te realiseren.

Lees HIER alles over ons speerpunt: sneller en meer woningen bouwen.

3. Wat is jullie standpunt over de gasboringen ?

Net als alle andere partijen in de gemeenteraad is het CDA Woerden een felle tegenstander van gaswinning onder de wijk Molenvliet. We willen samen met onze inwoners alles op alles zetten om gaswinning te voorkomen. Het CDA Woerden heeft daarom ook voortdurend contact met de CDA Tweede Kamerfractie om dit onderwerp ook in Den Haag steeds onder de aandacht te brengen. Dat gas zit daar prima, en wat ons betreft zetten we voor energie echt in op een duurzame transitie naar een samenleving waarin gas verleden tijd is.

4. Leveren jullie een wethouder uit Woerden?

Jazeker, onze wethouderskandidaten komen uit Woerden. Het CDA Woerden vindt dat het gemeentebestuur in de afgelopen jaren op afstand is komen te staan van de samenleving. Dit komt onder meer omdat de bestuurders de mensen en de gemeenschap van Woerden en de dorpen niet kenden. Wij leveren een Woerdense wethouder als we in een coalitie komen. Iemand die weet wat er leeft, die je tegenkomt op straat, bij de sportclub en op de Koeiemart.

Lees HIER alles over ons standpunt over herkenbare Woerdense politiek.

5. Hoe wil het CDA Woerden de verkeersknelpunten oplossen ?

We zullen investeren in de verkeersafwikkeling en lossen de knelpunten op. We starten meteen na de verkiezingen met het proces om een brug over de Oude Rijn in Woerden West aan te kunnen leggen. We werken hiervoor samen met de provincie om dit ook financieel haalbaar te maken. Ook verbeteren we de infrastructuur in Woerden Oost door de Steinhagense weg om te leggen en een fietstunnel aan te leggen. Verder maken we oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers veiliger.

Het CDA wil in Woerden West starten met de aanleg van een korte Westelijke randweg. Een brug over de Oude Rijn en aansluiting op de Hollandbaan heeft eerste prioriteit om de verkeersdruk op de Boerendijk, Hoge Rijndijk en Rembrandtlaan te ontlasten. Op de langere termijn is in onze visie aansluiting op de Zuidelijke Randweg nodig, om zo het verkeer goed af te voeren.

Is dat onbetaalbaar? Kost dat € 35 miljoen? Dat is uit de lucht gegrepen. De meest voor de hand liggende randwegvariant kost € 29 miljoen, dat kan de gemeente over tientallen jaren afschrijven, het is een investering in de toekomst. Het CDA heeft een doorrekening bij het verkiezingsprogramma gemaakt, waarin duidelijk wordt dat een Westelijke randweg betaalbaar is. We besparen door minder beleid te maken op het stadhuis én we huren minder externen in (de gemeente Woerden huurt nu veel meer externen in dan vergelijkbare gemeenten). Ook besturen we met een wethouder minder. Dat alles maakt dat de aanleg en het onderhoud van de oplossingen van verkeersknelpunten haalbaar en betaalbaar zijn.

Lees HIER alles over onze verkeersaanpak

Lees HIER de doorrekening van ons verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.