24 augustus 2017

Arjan Noorthoek wederom lijsstrekker CDA Woerden

Arjan Noorthoek verkozen tot lijsttrekker van het CDA Woerden bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op de Algemene Leden Vergadering van het CDA Woerden op woensdagavond 23 augustus 2017 (in het Dorpshuis aan de Schoollaan te Harmelen) is Arjan Noorthoek verkozen tot lijsttrekker van het CDA Woerden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, dhr. Bernard de Jong werd de voordracht van Arjan bekend gemaakt met onder meer de volgende woorden:

Arjan was ook lijsttrekker bij de vorige verkiezingen in 2014. Hij is een herkenbare Woerdenaar met veel politieke ervaring en een herkenbaar maatschappelijk CDA profiel. Hij was en is fractievoorzitter van het CDA Woerden in de gemeenteraad gedurende de afgelopen periode, hij is plaatsvervangend locatie-directeur van de Kalsbeek scholengemeenschap locatie Bredius, en is vele jaren herkenbaar actief geweest bij onder andere de vereniging Sportlust.

Arjan heeft verklaard opnieuw beschikbaar te zijn als lijsttrekker. Ons is gebleken dat hiervoor een groot draagvlak bestaat bij de zittende fractieleden. Men waardeert zijn rol als fractievoorzitter in de afgelopen periode, als herkenbaar CDA-er met grote strategische en verbindende capaciteiten. Arjan is er ook in geslaagd veel respect te verwerven bij de meeste politieke tegenstanders waardoor de kans is toegenomen dat, als de verkiezingsuitslag dit mogelijk maakt, het CDA na acht jaar weer kan deelnemen in het College van B & W.

De vertrouwenscommissie is tot de conclusie gekomen dat het CDA Woerden zich in deze periode geen betere lijsttrekker kan wensen dan Arjan Noorthoek.

Na deze lovende woorden werd Arjan (onder luid applaus) vol overtuiging door de ledenvergadering bij acclamatie verkozen tot lijsttrekker. Het CDA Woerden wenst Arjan veel succes, in de komende campagnetijd, bij de verkiezingen en in de raadsperiode daarna.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.