18 maart 2022

Bedankt voor jouw stem!

Afgelopen woensdag 16 maart was de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA Woerden 4.262 stemmen van de kiezers en is daarmee met zes zetels opnieuw de grootste partij van de gemeente Woerden geworden. De opkomst is Woerden was met 60% gelukkig een stuk hoger dan elders in het land. We bedanken iedereen hartelijk voor de steun en gaan met ons team aan de slag!

Het CDA Woerden stond bij deze verkiezingen voor een aantal flinke uitdagingen. Onze inzet was om de kiezer ervan te overtuigen dat onze lokale afdeling en de landelijke gebeurtenissen bij het CDA in de afgelopen twee jaar niet bij elkaar horen. Daarnaast wilden we verantwoording afleggen van het collegebestuur in de afgelopen vier jaar, ook van zaken die beter hadden gekund. Tenslotte wilden we het eerlijke verhaal vertellen over de energietransitie: we hebben de luxe niet oplossingen zoals windenergie op voorhand uit te sluiten zonder te onderzoeken of windturbines op voldoende afstand van woningen langs de A12 een plek kunnen krijgen. 

Onze inzet voor de komende vier jaar heeft vier speerpunten.

1) Huizen bouwen om de woningnood aan te pakken.
2) Investeren in leefbare wijken en dorpen: in onderhoud, groen, maar vooral ook in voorzieningen in wijken en dorpen. 
3) Een realistische aanpak van de energietransitie, waarbij een belangrijke stap ook isoleren van huizen is.
4) Goed en daadkracht Woerdens bestuur.

Lijsttrekker Job van Meijeren: ‘Ik wil alle kiezers heel hartelijk bedanken voor hun vertrouwen en stem. De kiezer heeft gezien dat wij ons hiervoor inzetten in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld en ons lokaal opnieuw de grootste partij gemaakt. Ik ben ook super trots op alle kandidaten op de lijst die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. De stemmen op het CDA Woerden zijn door alle kandidaten bij elkaar gebracht, vanuit ons team met herkenbare volksvertegenwoordigers uit alle wijken en de dorpen.’

Na Job van Meijeren (1.500 stemmen) kreeg de Harmelense Toos van Soest de meeste stemmen (753). Opnieuw kreeg zij de meeste stemmen voor een niet-lijsttrekker. Vera Streng werd verkozen met 538 stemmen, Kameriker John Boere kreeg er 401. Samen met Marco Hollemans (146) en Rumo van Aalst (45) vormen zij de nieuwe CDA fractie. 

Op donderdagavond heeft vervolgens de eerste bespreking plaatsgevonden met het oog op de formatie. Het CDA Woerden heeft op deze bijeenkomst van de andere partijen het initiatief gekregen om een informateur aan te zoeken en een voorstel te doen voor een opdracht van deze informateur. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.