15 juni 2024

Bezuinigingen raken de Rembrantbrug

In het raadsvoorstel Kadernota 2025, de opmaat naar de begroting voor 2025 en verder, stelt het college van burgemeester en wethouders voor te stoppen met de ontwikkeling van de Rembrandtbrug vanuit financiele overwegingen.

Fractievoorzitter Marco Hollemans: ‘Hoewel wij begrip hebben voor de financiële keuzes van burgemeester en wethouders zijn wij als CDA Woerden enorm teleurgesteld als de aanleg van de Rembrandtbrug niet doorgaat. We staan nog steeds voor deze unieke oplossing voor een betere doorstroming van het verkeer in Woerden-west. Ook voorziet deze ontwikkeling in de revitalisatie van Barwoutswaarder en zorgt voor verkeersinfrastructuur bij gebiedsontwikkelingen in Woerden-Noord in de toekomst.

Vanaf 2018 is onafgebroken gewerkt aan dit project waarbij we ons altijd hebben gerealiseerd dat het niet eenvoudig was, zowel financieel als ruimtelijk. Maar het CDA Woerden is bestuurlijke uitdagingen nooit uit de weg gegaan om het goede te doen voor onze inwoners. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben de financiële situatie fors veranderd. De kosten zijn sterk gestegen en de gemeente wordt de komende jaren fors gekort door het rijk.

Daarnaast zijn we een ambitieuze gemeente die ook andere ontwikkelingen en voorzieningen mogelijk wil blijven maken, zoals zwembaden, voorzieningen in de wijken en kernen voor onze inwoners en een veilige openbare ruimte. We realiseren ons dat er door de veranderende omstandigheden keuzes gemaakt moeten worden. Dit is inherent aan het leven, maar blijft bijzonder pijnlijk. Vooral voor de inwoners van dit deel van Woerden.’

Klik hier voor het bericht van het college van B&W: Woerden moet fors bezuinigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.