20 december 2017

CDA : "Bereid toekomstige woningbouw Kamerik nu al voor !"

HET CDA WOERDEN WIL DAT DE GEMEENTE TOEKOMSTIGE WONINGBOUW IN KAMERIK NU AL GAAT VOORBEREIDEN

De woningbouw in heel de gemeente Woerden blijft achter op de planning. Met name in Kamerik zijn de vooruitzichten op de langere termijn ook zorgelijk. Reden voor het CDA Woerden om in de raadsvergadering van 20 december 2017 middels een motie het College te vragen nu al te starten met de voorbereiding van toekomstige bouwlocaties. De partij wil ook dat samen met de inwoners van het dorp mogelijke alternatieve bouwlocaties worden onderzocht.

In de motie (KLIK HIER) die het CDA Woerden met steun van Inwonersbelangen, VVD en Progressief Woerden indient wordt het College gevraagd nu al te starten met de voorbereidingen voor woningbouw op de 'schoollocaties' in het dorp. Deze locaties komen vrij als de scholen verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw achter de Schulenburch. Raadslid Job van Meijeren is initiatiefnemer van de motie: "In Harmelen hebben we kunnen zien dat de doorlooptijd van nieuwbouw op vrijkomende schoollocaties zo’n zes jaar is. Met deze motie hopen we dat te verkorten voor Kamerik. De woningnood is hoog, en er staan vrijwel geen betaalbare huizen in de middenklasse te koop. We willen graag dat op het stadhuis nu al de plannen voor deze locaties worden uitgewerkt, zodat na de verhuizing meteen de sloop en nieuwbouw kan starten’.

Het College krijgt in de motie ook de opdracht om samen met de inwoners van Kamerik en het dorpsplatform te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor woningbouw in Kamerik. Inwoner van Kamerik en kandidaat CDA-raadslid John Boere (foto boven) : "Voor Kamerik is er op de langere termijn nu geen ruimte meer voor nieuwbouw. Dit terwijl de behoefte er wel zal zijn, zeker om het dorp leefbaar te houden en ervoor te zorgen dat jongeren kunnen huren of kopen in het dorp waar ze zijn opgegroeid. Het is goed om daarom nu de mogelijkheden in kaart te brengen voor de toekomst. De inwoners van het dorp weten het beste wat daar goede plekken voor zijn. Zo wordt bijvoorbeeld het voormalige AMI-terrein aan de Lindelaan weleens genoemd, maar moeten we ook kijken hoe realistisch de locatie Kamerik NO III is. Daarover moeten we in gesprek met de provincie Utrecht".

Het CDA Woerden dient naast deze motie ook nog een andere motie in, waarin het College wordt gevraagd een aanvalsplan op te stellen voor versnelling van de woningbouw in heel de gemeente Woerden. "2018 moet het jaar worden van de schop in de grond" aldus van Meijeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.