08 april 2017

CDA-fractie provincie Utrecht bezoekt CDA Woerden

WERKBEZOEK OP ZATERDAG 8 APRIL 2017

Op zaterdag 8 april as. leggen de Provinciale Staten en Waterschap fractie van het CDA een werkbezoek af aan Woerden. Belangrijke thema’s zijn schuifruimte voor bedrijven, kantorenleegstand en bodemdaling. Onderwerpen die op al deze bestuursniveaus actueel zijn en waar samenwerking essentieel is om tot oplossingen te komen.

Om 9.30 worden onze gasten van de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontvangen bij De Goey Kaas aan de Pompmolenlaan. Hier worden de ontwikkelingen rond Middelland besproken, met speciale aandacht voor de transformatie van kantoor naar kaasmagazijn dat hier heeft plaatsgevonden.

Na een korte toer door Woerden wordt het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld bezocht, waar de uitdagingen en oplossingen voor de daling van de veenbodem worden besproken. Afgesloten wordt met een rondleiding door Woerden centrum.

Met dit bezoek wordt een bijdrage geleverd aan het samen werken aan oplossingen voor zaken die de Woerdense inwoners en bedrijven raken. Daarnaast kunnen de provinciale- en waterschapscollega’s verder kennismaken met de hoofdstad van het Groene Hart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.