20 januari 2023

CDA-fractievoorzitter Job van Meijeren stopt als raadslid

Raadslid Job van Meijeren, fractievoorzitter van CDA Woerden, stopt. Hij legt zijn werkzaamheden per 1 februari neer. In een brief aan de gemeenteraad geeft Van Meijeren aan dat hij ‘een goede balans tussen gezin, werk en politiek niet meer kan vinden’. In de afgelopen Kerstperiode heeft hij daarom het besluit genomen te stoppen met het raadswerk. Van Meijeren was twaalf jaar actief in de Woerdense gemeenteraad, eerst als fractieassistent en sinds 2014 als raadslid.

Job van Meijeren: “De afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om volksvertegenwoordiger te zijn in Woerden. Dat voorrecht gaat samen met de verantwoordelijkheid om iedere dag voor onze inwoners het verschil te maken. In de afgelopen jaren heb ik getracht dat met energie en toewijding naar beste kunnen te doen, maar in de laatste maanden ben ik mij er steeds meer van bewust geworden dat die inzet ten koste gaat van mijn gezin en mijzelf. Ik kan niet langer een goede balans vinden tussen gezin, werk en politiek. In de Kerstperiode heb ik daarom het moeilijke besluit genomen om mijn politieke verantwoordelijkheid neer te leggen”.

De 32-jarige Zegvelder was twaalf jaar actief voor het CDA Woerden in de gemeenteraad. In 2011 werd hij fractieassistent, in 2014 raadslid en sinds 2018 is hij fractievoorzitter van de christendemocraten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werd het CDA Woerden onder zijn leiding opnieuw de grootste partij. In zijn afscheidsbrief aan de gemeenteraad schrijft hij: “Ik wil eenieder bedanken voor debat, samenwerking en het zoeken naar het beste voor onze inwoners. Ik hoop dat u vanuit een positieve insteek en met respect voor elkaar blijft werken aan goed bestuur in onze prachtige gemeente”.

Afdelingsvoorzitter Robin Dorsman: “Job neemt een moedig besluit, dat niet lichtvaardig is genomen. Ik ken hem als een toegewijd, kundig en gedreven christendemocraat. Wij willen hem enorm bedanken voor zijn langdurige inzet voor de publieke zaak. Hij heeft dit altijd met veel energie en een grote betrokkenheid gedaan voor alle inwoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Dit verdient onze respect en waardering. Het is prettig dat Job zijn taken kan overdragen aan een ervaren opvolger”.

De CDA-fractie heeft raadslid Marco Hollemans unaniem gekozen tot opvolger van Van Meijeren als fractievoorzitter. Hollemans (53), sinds 2014 raadslid, ziet een heldere taak voor zich: “Er ligt met het bestuursakkoord een heldere opdracht waar het College uitvoering aan moet geven in de komende jaren. De bouw van woningen, transitie van energie en vitale voorzieningen in onze wijken en dorpen zijn daarin belangrijke aandachtspuntenpunten waarop we als CDA Woerden vinger aan de pols houden. Samen met de andere ervaren leden van het CDA-team zal ik dat voor het voetlicht brengen!”

 

Hieronder de tekst uit de brief aan de gemeenteraad:

Aan:
Burgemeester Victor Molkenboer
De gemeenteraad van Woerden

Onderwerp:
Afscheid van de gemeenteraad

Zegveld, 20 januari 2023

Geachte voorzitter, griffier,
Geachte leden van de gemeenteraad,
Sinds april 2011 heb ik het voorrecht gehad om, eerst als fractieassistent en later als raadslid,
volksvertegenwoordiger te zijn in de gemeente Woerden. Een voorrecht dat samengaat met de
verantwoordelijkheid om iedere dag voor onze inwoners het verschil te maken. In de afgelopen jaren
heb ik getracht dat met energie en toewijding naar beste kunnen te doen.
In de laatste maanden ben ik mij er steeds meer van bewust geworden dat die inzet ten koste gaat van
mijn gezin en mijzelf. Een goede balans tussen gezin, werk en politiek kan ik niet meer vinden. Onze
kinderen worden ouder en verdienen een vader die vaker thuis is en dan ook energie en aandacht voor
hen heeft. Afgelopen jaar is dat te vaak niet gelukt. In de Kerstperiode heb ik daarom het moeilijke
besluit genomen om mijn politieke verantwoordelijkheid neer te leggen. Ik zal dat per 1 februari doen.
U kunt zich voorstellen dat dit een pijnlijk besluit is, dat me sterk aan het hart gaat. Het zijn van
volksvertegenwoordiger is mij lief en ik voel veel verantwoordelijkheid voor het bestuur van Woerden en
in het bijzonder voor het laten klinken van een helder christendemocratisch geluid daarin.
Maar, wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen.
Twaalf jaar mocht ik als volksvertegenwoordiger een bijdrage leveren aan het gemeentebestuur.
De vele opgaven en ambities waar Woerden aan werkt maken het raadslidmaatschap in onze gemeente
bijzonder. In de afgelopen jaren hebben we samen grote besluiten genomen, om verder te bouwen aan
Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Voor nu en voor de toekomst
Het was me een eer en genoegen daar een steentje aan te mogen bijdragen.
Ik wil eenieder bedanken voor debat, samenwerking en het zoeken naar het beste voor onze inwoners.
Ik hoop dat u vanuit een positieve insteek en met respect voor elkaar blijft werken aan goed bestuur in
onze gemeente. Daarbij wens ik u wijsheid en zegen toe!
Met hartelijke groet,
Job van Meijeren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.