08 maart 2018

CDA informatie-avond verkeer druk bezocht

Op woensdagavond 7 maart 2018 organiseerde het CDA Woerden een drukbezochte informatie-avond over de Westelijke randweg. Veel inwoners uit de wijken waren aanwezig bij de bijeenkomst, met daarnaast ook vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. De aanwezigen kregen informatie over de onderzoeken naar de eventuele Westelijke randweg en konden input geven voor het vervolg.

Het wijkontmoetingscentrum De Plint was even voor achten al afgeladen vol met bezoekers voor het evenement van het CDA Woerden. Onder de bezoekers veel bewoners van de door het verkeer geplaagde wijk Schilderskwartier, maar ook verschillende inwoners van Molenvliet zijn naar de avond toegekomen. Daarnaast zijn er diverse politieke partijen, nieuwsgierig wat het CDA deze avond te zeggen heeft, en zelfs burgemeester Victor Molkenboer is aanwezig.

Avondvoorzitter Karla Peijs opent de bijeenkomst en geeft aan dat deze informatieavond is bedoeld voor de inwoners, om geïnformeerd te worden en hun mening aan het CDA kenbaar te maken. Ze zegt daarbij dat, toen zij nog minister van Verkeer en Waterstaat was, ze betrokken is geweest bij het denken over een goede randwegstructuur langs de A12 om doorgaand verkeer te scheiden van lokaal verkeer. CDA raadslid Job van Meijeren licht vervolgens kort de ontwikkelingen in de afgelopen jaren toe: hoe de randweg van de agenda werd afgehaald en er later weer opkwam.

Verkeersvisie vraagt om maatregelen

Ondernemer Albèrt de Goey licht toe op welke manier de verkeersvisie 2030 is ontwikkeld en opgebouwd. Hij was namens het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) betrokken bij dat proces. In de visie zijn de uitgangspunten beschreven voor 2030, een visie die raadsbreed is vastgesteld. De Goey stelt dat het kiezen van de uiteindelijke oplossing uiteraard aan de politiek is, maar geeft ook aan dat de verkeersvisie duidelijk maakt dat maatregelen nodig zijn. "Als we niets doen loopt het verkeer onherroepelijk muurvast in de komende jaren", aldus deze spreker.

Feiten uiteengezet

Raadslid Job van Meijeren, woordvoerder verkeer van de CDA-fractie, ging vervolgens in op de verschillende scenario’s die er op tafel liggen. Deze zeven scenario’s zet hij met een presentatie uiteen, waarbij ook de kosten en de effecten op het verkeer aan de ordde komen. In een heldere presentatie laat hij zien welke informatie de onderzoeken tot nu hebben opgeleverd en welke vragen er nog openstaan.

CDA wil starten met aanleg randweg in komende periode

Tenslotte geeft Van Meijeren de stellingname van het CDA weer. "We willen veel woningen bouwen de komende jaren. Woningen bouwen kost zo’n zeven jaar, een weg aanleggen duurt nu al tientallen jaren. Het CDA wil zowel aan de oostzijde als aan de westzijde van Woerden maatregelen nemen. In Woerden Oost door de aanleg van een fietstunnel, in Woerden West door de aanleg van een randwegvariant. We moeten nú doorzetten met de aanleg van een brug over de Oude Rijn, om de verkeersontsluiting te verbeteren en de Rembrandtlaan, Boerendijk en Hoge Rijndijk te ontlasten’.

Het CDA Woerden wil starten met de aanleg van een korte randweg die aansluit op de Hollandbaan, en daarnaast nog bezien of aansluiting op de zuidelijke randweg noodzakelijk is. Belangrijk voor de partij is ook dat dit gebeurt in een helder proces, samen met de inwoners. Over de financiering is de partij duidelijk. De aanleg van een randweg kost veel geld en vraagt om keuzes, maar het CDA vindt die te verantwoorden: "Wij kiezen voor een kleinere gemeente en zullen taken verminderen, maar daarmee krijgt Woerden wel een oplossing voor de verkeersknelpunten".

Reacties

Na de pauze gaven diverse inwoners hun mening over de voorliggende plannen of stelden er vragen over. Inwoners uit het Schilderskwartier gaven aan dat de drukte van het doorgaande verkeer moet afnemen, en zij sloten zich aan bij de oplossing van het CDA. Andere sprekers gaven ook aan rekening te willen houden met het Groene Hart. Voorzitter Karla Peijs sloot de avond af met de toezegging dat het CDA verderop in het proces opnieuw een informatie-avond zal organiseren.

De presentatie van deze avond kunt u HIER downloaden.

Alle verkeersonderzoeken kunt u HIER teruglezen.

Meer informatie over het standpunt van het CDA over verkeer kunt u HIER lezen.

De verkeersvisie 2030 van de gemeente Woerden kunt u HIER lezen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.