09 november 2019

CDA Kamerlid Erik Ronnes bezoekt transformatiegebied Middelland

CDA TWEEDE KAMERLID ERIK RONNES BEZOEKT TRANSFORMATIEGEBIED MIDDELLAND IN WOERDEN

Afgelopen vrijdag, 8 november 2019, bracht het CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes een bezoek aan het transformatiegebied Middelland in Woerden. Tijdens dit werkbezoek ging hij in gesprek met onder meer CDA wethouder Arjan Noorthoek en directeur Karin Verdooren van woningbouwcorporatie GroenWest over de transformatie van Middelland-Noord van kantorengebied naar woongebied.

De ontwikkeling van de Poort van Woerden, waar de transformatie van Middelland en de woningbouw op Snellerpoort deel van uitmaken, is een voorbeeldproject in Nederland met betrekking tot binnenstedelijke transformatie en woningbouw. In deze gebieden bouwt de gemeente Woerden komende jaren honderden woningen. Het is hard nodig te leren van dit soort ontwikkelingen, want niet alleen in Woerden maar ook landelijk is de woningbouwopgave groot. Voor Ronnes was dit aanleiding om met eigen ogen de ontwikkelingen te komen bekijken en de dilemma’s waar de gemeente en de woningcorporatie tegenaan lopen te bespreken.

Het CDA Woerden is blij met het bezoek van Ronnes aan Woerden. Fractievoorzitter Job van Meijeren benadrukte het volgende : "Het is belangrijk om deze ontwikkeling in de Tweede Kamer goed op het netvlies te hebben. Om die reden hebben we knelpunten waar we tegenaan lopen en waar het Rijk bij kan helpen besproken. Bijvoorbeeld de complexiteit van regels en eisen die nodig zijn om een ontwikkeling te starten, en de bereidwilligheid van eigenaren om initiatief te nemen. Ook de noodzaak dat ontwikkelingen binnenstedelijk moeten samengaan met investeringen in infrastructuur, zoals in Woerden onder meer een upgrade van het station, hebben we hierbij voor het voetlicht gebracht".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.