04 november 2018

CDA-motie 'omgevingsagenda' aangenomen door voltallige raad

OMGEVINGSAGENDA WOERDEN; INZET VOOR DE KOMENDE 10 TOT 20 JAAR

Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november 2018 heeft de voltallige raad de CDA motie gesteund die oproept om snel een 'Omgevingsagenda' voor Woerden te maken. In de omgevingsagenda staat de inzet van Woerden voor de ruimtelijke inrichting in de komende 10 tot 20 jaar.

Binnenkort starten regionale overlegtafels tussen Rijk, provincie en gemeenten. Op basis van vraag en aanbod worden daar gezamenlijke afwegingen gemaakt, die worden vertaald in ‘regiodeals’. De gezamenlijke opgaven worden vervolgens verwerkt in nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies.

Woerden heeft veel te bieden. Er zullen woningen worden gebouwd in Middelland, Snellerpoort en in de dorpen. Het groene landschap biedt ruimte voor natuur, landbouw, energie en recreatie. De mooie binnenstad, de centrumfunctie en de ligging maken Woerden aantrekkelijk om te wonen, werken en te winkelen.

Maar om aantrekkelijk te blijven heeft Woerden ook vragen, zoals goede openbaar vervoervoorzieningen, goede ontsluitingswegen, fietspaden, beperken van de bodemdaling, vitale landbouw, duurzaamheidsmaatregelen, ruimte voor bedrijven en een goed voorzieningenniveau van zorg, veiligheid, onderwijs, cultuur en sport.

Een duidelijke agenda geeft richting aan de lobby en onderhandelingen, en betrekt inwoners, bedrijven en instellingen bij de afwegingen en vervolgens bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Deze moet in 2021 klaar zijn. Wilt u meedenken, wensen en/of belangen doorgeven of een inbreng leveren, laat het dan weten aan de CDA raadsfractie. Wij houden u in elk geval op de hoogte.

Arjen Draisma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.