14 juni 2019

CDA wil knelpunten reconstructie Slotenbuurt Zegveld opgelost zien

CDA WOERDEN WIL KNELPUNTEN BIJ DE RECONSTRUCTIE VAN DE SLOTENBUURT IN ZEGVELD OPGELOST ZIEN.

Het CDA Woerden heeft met een aantal vragen de aandacht gevestigd op knelpunten bij de reconstructie van de Slotenbuurt in Zegveld. CDA raadsleden John Boere en Job van Meijeren constateren dat door het inhalen van de opgelopen vertraging eerdere afspraken met inwoners niet worden nagekomen. De communicatie met inwoners is ondermaats, de overlast in de buurt is fors toegenomen en schade en klachten worden slecht afgehandeld.

De Woerdense CDA fractie heeft vragen gesteld aan het College van B&W over deze kwestie. Het CDA wil dat de gemeente de aannemer beter gaat houden aan zijn afspraken over communicatie met de inwoners, maar bijvoorbeeld ook over parkeervoorzieningen. Het aantal parkeerplekken in de wijk is door de grotere werkvakken fors afgenomen, terwijl de afspraak was dat het totaal aantal gelijk zou blijven. Er ontstaat ook schade in de wijk, en volgens raadslid John Boere wordt deze op dit moment niet goed afgehandeld: "We hebben van inwoners gehoord dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd, waarbij de gemeente en de aannemer naar elkaar wijzen. Dat mag niet, en ik wil van het college snel duidelijkheid hoe zij dit in samenspraak met de inwoners gaan oplossen".

Een planning van de werkzaamheden moet de inwoners ook helderheid verschaffen over het reconstructieproces, dat inmiddels anders verloopt dan vooraf gedacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.