03 april 2017

CDA Woerden blijft tegen olie- en gaswinning onder Woerden

In 2009 is een concessie verleend voor het winnen van olie en gas onder Waarder, Woerden en Nieuwerbrug. Het CDA Woerden is van mening dat voldoende olie kan worden gewonnen op plaatsen die minder dicht zijn bevolkt, zoals in de Noordzee. Wij ondersteunen het college en de inwoners die actie voeren tegen de voorgenomen olie- en gaswinning. Een nieuw winningsplan zullen wij afwijzen.

De concessie is verleend aan het Canadese Vermillion voor het zogenaamde ‘Papekopveld’ en duurt tot 2031. Het hart van het veld ligt aan de noordoostkant van Waarder, net onder de A12. Het veld is 63 vierkante kilometer groot. De olie en het gas zitten op 1700 meter diepte in poreus gesteente. Er zal bij eventuele exploitatie 400 miljard kubieke meter olie worden gewonnen. Bij deze oliewinning komt gas vrij (geassocieerd gas). Dit gas zal dan worden gebruikt om de generatoren voor de oliewinning van brandstof te voorzien. Door olie- en gaswinning zal de bodem gemiddeld 1,2 centimeter dalen (minimaal 0 en maximaal 2 centimeter).

Enkele factoren droegen er aan bij dat het veld nog niet in productie is genomen. Dit waren onder meer de lage olieprijs en de afwezigheid van een pijpleiding om de olie af te voeren. Door stijgende energieprijzen werd begin 2015 de exploitatie van dit veld opnieuw overwogen.

Toen de concessiehouder Vermillion in 2015 begon met een proefboring, heeft de gemeenteraad van Woerden zich raadsbreed tegen de olie- en gaswinning uitgesproken. Vervolgens heeft het college een brief aan de minister geschreven en zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer. In het antwoord van de minister op de Tweede Kamervragen staat dat de vergunninghouder wel proefboringen mag verrichten, maar niet mag starten met het winnen. Hiervoor zal die namelijk een nieuw winningsplan moeten indienen.

Dit winningsplan zal dan ook ter advies aan de gemeente Woerden worden voorgelegd. Daarnaast zal voor het winnen van de olie en het gas een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. Hiervoor zijn de gemeente Reeuwijk-Bodegraven en de Provincie Zuid Holland het bevoegde gezag.

In december 2015 zakte de olieprijs van € 120 dollar per vat naar € 37,50 per vat. Nu staat de olieprijs op € 60,-. Als de olieprijs verder stijgt, zal Vermillion waarschijnlijk een nieuw winningsplan gaan indienen. Als de olieprijs hetzelfde blijft of lager wordt, zal de concessiehouder met de winning willen wachten.

 

De CDA Woerden fractie blijft alert. Wij blijven de regionale en landelijke politiek benaderen om te proberen te voorkomen dat toestemming wordt gegeven voor nieuw winningsplan. Mocht in de toekomst toch een dergelijk winningsplan worden ingediend, dan zullen wij in ons advies dermate hoge garanties en vergoedingen eisen dat winning niet aantrekkelijk wordt.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.