27 september 2019

CDA Woerden : 'College levert degelijke begroting 2020 af'

CDA WOERDEN: "COLLEGE LEVERT DEGELIJKE BEGROTING 2020 AF"

Het huishoudboekje van de gemeente Woerden voor 2020 is op orde. Gemakkelijk was dat niet, zo blijkt uit de toelichting van wethouder Bolderdijk. De inkomsten vanuit het Rijk vallen tegen. Daarnaast stijgen, net als bij veel andere gemeenten, de uitgaven flink door onder meer de CAO voor gemeenteambtenaren en oplopende kosten voor WMO en Jeugdzorg. Het college heeft maatregelen genomen om de begroting sluitend te maken: temperen van ambities, kritisch kijken naar de noodzaak van uitgaven en een risicoreservering om mogelijke tegenvallers op te vangen. Het resultaat is een sluitende meerjarenbegroting.

CDA Woerden fractievoorzitter Job van Meijeren: "We zijn tevreden dat het college een degelijke begroting heeft afgeleverd. Komend jaar worden er flinke stappen gezet. Het sociaal domein wordt dichter bij inwoners georganiseerd. Woningbouw op Snellerpoort en op Middelland gaat van start, en ook in Harmelen en Zegveld worden woningen gebouwd. Bovendien worden verkeersknelpunten opgelost, en gaat het komende jaar de omlegging van de Steinhagense van start. Tenslotte hopen we dat de realisatie van schuifruimte voor onze lokale ondernemers kan gaan beginnen".

De begroting maakt duidelijk dat het niet gemakkelijk was om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Er wordt getemporiseerd op een aantal ambities omdat er minder geld is. Het CDA vindt het goed dat de uitgaven in de hand worden gehouden, zodat de lasten van de inwoners niet extra worden verhoogd. Bovendien ligt er een evenwichtige begroting: het tekort op het sociaal domein wordt niet alleen binnen het sociaal domein opgelost, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen

Financieel specialist van het CDA Woerden, raadslid Arjen Draisma: "Deze begroting laat duidelijk ook het knelpunt zien dat de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) bij het Rijk heeft aangekaart. De extra taken in het sociaal domein vergen ook extra middelen. Bovendien zorgt de onderuitputting van de Rijksbegroting ervoor dat er minder inkomsten bij gemeenten binnenkomen ondanks de groeiende economie. Wij zullen dit ook bij onze Kamerleden nogmaals onder de aandacht brengen".

De komende weken zullen we de gehele begroting nog verder gaan bestuderen en daar ook een flink aantal vragen over stellen aan het College. Na twee commissievergaderingen zijn er op donderdag 31 oktober algemene beschouwingen. De gemeenteraad spreekt dan over de koers van het komende jaar. Een belangrijk onderwerp zal in elk geval ook zijn hoe in de toekomst de inkomsten en uitgaven in evenwicht kunnen blijven. Het College heeft aangekondigd in de aanloop naar de voorjaarsnota daarvoor ook met voorstellen te gaan komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.