01 maart 2022

CDA Woerden en Progressief Woerden roepen in een manifest op tot het toestaan van meer woningbouw op boerenerven

'mogelijkheden voor de bouw van rond de 500 woningen zonder het Groene Hart aan te tasten'

 Het CDA Woerden en Progressief Woerden zijn van mening dat meer woningbouw op boerenerven moet worden toegestaan. Dat kan door creatiever om te gaan met vrijkomende stallen als boeren stoppen met hun bedrijf. Raadslieden Toos en Soest en Marguerite Boersma roepen hiertoe op in een manifest. Zij denken dat hierdoor rond de 500 woningen gebouwd kunnen worden zonder dat het Groene Hart wordt aangetast. Het manifest gaan zij aanbieden aan de wethouder Wonen van de gemeente Woerden, de Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht.

 De fracties van CDA Woerden en Progressief Woerden hebben een manifest geschreven dat oproept om creatiever om te gaan met vrijkomende stallen als boeren in de gemeente Woerden stoppen met hun bedrijf. Volgens de beide fracties is het meer toestaan van woningbouw op boerenerven een mooie stap om meer woningen kwijt te kunnen in de gemeente zonder het Groene Hart aan te hoeven tasten.

Geïnspireerd door initiatieven elders in het land staken de raadsleden Toos van Soest (CDA Woerden) en Marguerite Boersma (Progressief Woerden) de koppen bij elkaar om een manifest te schrijven. Zij zijn ervan overtuigd dat er mogelijkheden zijn op voormalige boerenerven om bij te dragen aan het oplossen van de woningnood in de gemeente. En tegelijkertijd de kwaliteit én de leefbaarheid van het buitengebied van Woerden te verbeteren.

CDA-raadslid Toos van Soest uit Harmelen: “De regeling is nu dat bedrijfsgebouwen gesloopt mogen worden voor één bouwkavel. Dat mag van het CDA Woerden en Progressief Woerden worden uitgebreid naar het bouwen van meerdere woningen in de bestaande gebouwen. Op die manier kunnen ook meer betaalbare woningen in het buitengebied worden gebouwd worden." Haar dorpsgenoot en raadslid voor Progressief Woerden, Marguerite Boersma, vult haar aan: “Het is belangrijk dat het Groene Hart groen blijft. En daarom moet niet méér oppervlakte bebouwd gaan worden dan de stallen die er nu al staan.

Er zijn al voorbeelden in het land waar voormalige stallen worden omgevormd tot woningen en dat gaat er fantastisch uitzien." Van Soest en Boersma zien mogelijkheden voor de bouw van rond de 500 woningen zonder dat daar stukken Groene Hart voor opgegeven hoeven te worden. Van Soest: “Buiten alle locaties die nu al aangewezen zijn voor woningbouw heeft de gemeente nog een extra opgave om ruimte vinden. Dit manifest kan daar een bijdrage aan leveren. Wij gaan het manifest aanbieden aan de wethouder Wonen van de gemeente Woerden. Maar ook aan de Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht vanwege de rol die de provincie speelt bij de ontwikkeling van bouwprojecten in het buitengebied."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.