13 juli 2022

CDA Woerden: "Hou het echte hondenstrand aan de Cattenbroekerplas in stand!"

Het CDA Woerden is verbaasd over recente ontwikkelingen bij het hondenstrand aan de Cattenbroekerplas. Het populaire en drukbezochte hondenstrand is plotseling 'verdwenen'. Het hondenstrand is door de gemeente gebruikt voor de stort van overtollig zwart zand. Hondenbezitters stonden begin juni ineens voor een bord met de tekst 'Levensgevaarlijk terrein drijfzand'. Na signalen van verontruste hondenbezitters ging raadslid Rumo van Aalst verhaal halen bij de gemeente Woerden. Hij kreeg te horen dat het bij iedereen bekende hondenstrand aan de Cattenbroekerplas niet het echte hondenstrand is. Daarom was communicatie vanuit de gemeente ook niet nodig geweest. Hoog tijd voor de christendemocraten om vragen te stellen aan burgemeester en wethouders.

Al jaren genieten veel hondenbezitters uit Woerden en de regio van het hondenstrand aan de zuidkant van de Cattenbroekerplas. Een mooi geel zandstrandje waar hondenbaasjes samenkomen en hun viervoeters te water gaan. CDA-raadslid Rumo van Aalst: 'Als CDA Woerden zijn wij heel erg blij met deze recreatieve trekpleister waar op o.a. websites als indebuurt.nl doggydating.com en huisdierplezier.nl reclame voor wordt gemaakt.'

Begin juni is het mooie hondenstrand volgestort met zwart zand. Een paar dagen stond er ook een bord met de tekst ‘Levensgevaarlijk terrein drijfzand’. Na signalen van teleurgestelde hondenbezitters ging Van Aalst op onderzoek uit. Een ambtenaar van de gemeente Woerden vertelde hem dat elders in de gemeente een berg zwart zand afgevoerd moest worden en ervoor gekozen is voor de stort van dat zand op het hondenstrand. Van Aalst: 'Een voor ons, als CDA Woerden en de verbaasde hondenbezitters die wij spraken, een onbegrijpelijke keuze. Maar tijdens het gesprek met de ambtenaar kwam de aap uit de mouw. Het bij iedereen bekende hondenstrand is helemaal geen hondenstrand. Een hondenstrand is qua uitstraling niet gelijk aan een mensenstrand. Het echte hondenstrand is iets verderop gelegen tussen de begroeiing rondom de elektriciteitsmast, aldus de ambtenaar. Strikt genomen een juridisch correct antwoord. Maar mijns inziens volstrekt los van de realiteit. Voor veel hondenbezitters zal het verlies van het mooie zandgele hondenstrand een teleurstelling zijn. Zeker in deze periode van het jaar. De formeel als hondenstrand aangewezen locatie heeft niet de uitstraling en functie van een strand, is minder open toegankelijk en in de avonduren zal de hondenbezitter zich daar tussen het hoge groen minder veilig voelen.'

 Daarom heeft het CDA Woerden de volgende vragen bij burgemeester en wethouders op tafel gelegd:

1. Ben u het met ons eens dat het bij vele hondenbezitters bekende hondenstrand, zoals op websites ook gepromoot, zo spoedig mogelijk in ere moet worden hersteld? Dat hondenbezitters uit Woerden en de regio hier weer als vanouds van kunnen genieten?

2. Zo ja, kan hier dan ook actief over gecommuniceerd worden vanuit de gemeente?

3. Is het mogelijk om deze locatie als hondenstrand aan te wijzen? Dat naast of in plaats van de thans formeel aangewezen locatie hondenstrand rondom de elektriciteitsmast.

Het CDA Woerden kijkt uit naar spoedige beantwoording van de vragen door burgemeester en wethouders. En vertrouwt erop dat het hondenstrand zeer snel in ere zal worden hersteld. Van Aalst: 'Ik kan me gewoonweg niet voorstellen dat de gemeente hier geen actie op zal ondernemen. Heel veel hondenbezitters en hun viervoeters missen deze prachtige voorziening. Het echte hondenstrand aan de Cattenbroekerplas moet blijven!'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.