25 november 2021

CDA Woerden ontmoet tuinders Harmelerwaard

Er wordt veel gesproken en nagedacht over de toekomst van de Harmelerwaard. Reden voor een delegatie van de fractie van het CDA Woerden om het gebied te bezoeken en in gesprek te gaan met een vertegenwoordiging van de tuinders. De tuinders willen vertrekken uit het gebied omdat glastuinbouw er geen toekomst heeft. Gemeente Woerden werkt aan een toekomstvisie op de ontwikkelingen als de glastuinbouw vertrekt. Het CDA Woerden wil dat het gebied een groene bestemming krijgt als buffer tussen Utrecht en Harmelen.

Enkele maanden geleden lieten de glastuinbouwers in de Harmelerwaard aan de gemeente Woerden en de Provincie Utrecht weten dat zij geen toekomstperspectief meer zien in dit gebied. Er zijn in de Harmelerwaard te weinig mogelijkheden om in de toekomst te verduurzamen. De lokale omstandigheden lenen zich niet om te kunnen voldoen aan energieneutraliteit, verduurzaming en uitbreiding. Het valt dan ook te verwachten dat de glastuinbouwers op termijn vertrekken uit de Harmelerwaard. De tuinders willen graag verplaatsen en zijn van mening dat dat alleen financieel haalbaar wordt bij een goede grondopbrengst. In de ogen van de tuinders is woningbouw daarom een goede optie voor het gebied.

Tijdens het werkbezoek van het CDA Woerden ging de fractie in gesprek met de tuinders over de toekomstplannen. Eerder heeft het CDA al haar visie gepresenteerd, de christendemocraten willen dat het gebied een groene buffer wordt, in verbinding tussen Haarzuilens en het vijverbos, als grens tussen Utrecht en Harmelen. Er wordt nu een toekomstvisie ontwikkeld waarin alle partijen worden betrokken om een aantal scenario’s uit te werken.

CDA’er Henny Ekelschot uit Harmelen: "Het was goed om met de tuinders te spreken en dat zullen we ook blijven doen. Voor het CDA Woerden is een met woningen volgebouwde Harmelerwaard op dit moment niet het beeld van de toekomst, dat hebben we ook duidelijk laten weten. Wij vinden het wel belangrijk dat er met de inwoners van Harmelen samen wordt nagedacht over de toekomstige inrichting van dit gebied’. Raadslid Toos van Soest vult aan: “Stilzitten is geen optie als het om de toekomst van de Harmelerwaard gaat. Dat zorgt ten eerste voor verloedering in het gebied. Bovendien kijken politieke partijen in Utrecht met ons mee. Het is daarom goed om als gemeente Woerden zelf de regie te houden. Wij zetten ons als CDA Woerden daarom met gesprekken en werkbezoeken in om het belang van een groene toekomst van dit gebied duidelijk op de kaart te zetten’.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.