09 september 2020

CDA Woerden steunt voorstel Rembrandtbrugvariant

"DE MEEST EFFECTIEVE OPLOSSING VOOR VERKEERSKNELPUNT IN WOERDEN-WEST"

Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om in Woerden-West voor de variant Rembrandtbrug te kiezen kan rekenen op steun van het CDA Woerden. "Het is de meest effectieve oplossing om het verkeersknelpunt aan deze kant van Woerden definitief op te lossen, met veel draagvlak in de samenleving", aldus CDA Woerden fractievoorzitter Job van Meijeren.

Vandaag legde het Woerdense College een voorstel neer bij de Raad om te kiezen voor de Rembrandtbrugvariant in Woerden-West. Het CDA Woerden steunt die keuze. Fractievoorzitter Job van Meijeren: "De afgelopen maanden hebben we alle rapporten bestudeerd, de locaties nogmaals bezocht, en gesprekken gevoerd met inwoners. Dit is de beste keuze. Het is nu tijd om deze knoop door te hakken en dit historische besluit te nemen".

Stevige onderbouwing

Voor het CDA Woerden is de realisatie van een extra brug in Woerden-West een belangrijk punt. In het coalitieakkoord van 2018 is afgesproken dat gekozen wordt voor een variant die het meest effectief en het meest efficiënt is om het verkeersknelpunt op te lossen. Op verzoek van de raad werden aanvankelijk twee varianten (Gildenbrug en Rietveldbrug-oost) uitgewerkt. Inwoners van Woerden dienden echter nog twee andere varianten in (Rietveldbrug-west en Rembrandtbrug). De laatste optie hiervan was nieuw en nog nooit eerder onderzocht. Begin dit jaar stemde de raad daarom in met een verdiepingsonderzoek naar deze variant.

Uit de onderzoeken blijkt dat deze Rembrandtbrug verreweg het meeste effect heeft in het verminderen van verkeer over de Rembrandtlaan (-23%), Jozef Israelslaan (-36%), Hoge Rijndijk (-51%) en de Boerendijk (-40%). De route biedt daarnaast kansen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Barwoutswaarder, en de mogelijkheid om de weg in de toekomst door te trekken naar de Zuidelijke Randweg blijft open. De kosten van de aanleg zijn wel hoger. Van Meijeren: "De kosten van de aanleg zijn naar verwachting netto 20 miljoen euro. Dat is maar twee miljoen euro meer dan een Rietveldbrug. Het gebruik van de brug is echter wel dubbel zo groot, en er gaan dagelijks 8000 auto’s gebruik van maken. Het saldo van de maatschappelijke kosten en baten is daarmee veel positiever".

Financiële positie van Woerden

Het voorstel voor de aanleg van de weg komt op een moment dat de financiële positie van Woerden niet rooskleurig is. Van Meijeren: "Dat zal wellicht worden aangegrepen om aan te geven dat het nu niet verstandig is om te investeren. Wij zien dat echter anders. Over deze weg is al meer dan 30 jaar gepraat. Nu is het tijd om verder te kijken dan het heden en dit historische besluit te nemen voor later". Het CDA Woerden hecht er ook aan dat Woerden niet stil blijft staan. "Door de gevolgen van Corona en de financiële druk op gemeenten ontstaat soms het gevoel dat we niets moeten doen. Ook dat zien wij anders. Juist moeten we ook investeren in de toekomst van onze gemeente, in het oplossen van verkeersknelpunten en in de bouw van woningen. Dat geeft ook lucht aan onze economie en zorgt voor opdrachten aan onze lokale ondernemers".

De CDA fractievoorzitter wijst erop dat het goed is om de bedragen in het juiste perspectief te plaatsen: "We praten in Woerden over een pakket van in totaal 7,5 miljoen euro aan bezuinigingen en lastenverhogingen om op dit moment onze begroting sluitend te houden. De jaarlijkse kosten van een extra brug in Woerden west bedragen ongeveer 1 miljoen euro aan onderhoud, rente en aflossing. Meer dan de helft hadden we al vrijgemaakt in de begroting. De andere helft, ongeveer 450.000 euro, maakt onderdeel uit van het pakket van investeringen en besparingen van het college. De bedoeling is dat ook het Rijk en de provincie ongeveer 1,6 miljoen euro gaan bijdragen".

Informatiebijeenkomst

De christendemocraten willen het besluit over de brug Woerden west ook bespreken met leden en belangstellenden. Eind deze maand organiseren zij daarom een informatiebijeenkomst die zowel fysiek als digitaal te volgen is. Meer informatie hierover volgt nog.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.