29 oktober 2019

CDA Woerden vraagt om snelheid voor woningbouw in Kamerik

CDA WOERDEN VRAAGT OM SNELHEID VOOR WONINGBOUW IN KAMERIK

De herfstvakantie is voorbij en de nieuwe school in Kamerik is in gebruik genomen. De oude ‘schoollocaties’ zijn daarmee ‘voormalige schoollocaties’ geworden, en de gemeente is bezig met het maken van een woningbouwplan voor deze locaties. Op verzoek van onder meer het CDA Woerden is de gemeente hier vroegtijdig mee gestart, en het afgelopen jaar is er een drukbezochte informatieavond gehouden in Kamerik.

CDA Woerden raadslid John Boere heeft zgn. Art 42 vragen (klik hier) gesteld aan het college van B&W over de stand van zaken en de planning van de woningbouw op deze locaties.

De gemeente heeft aangegeven dat de voormalige schoolgebouwen nog voor de jaarwisseling worden gesloopt om vandalisme tegen te gaan. In de laatst uitgegeven (medio juni) strategische woningbouwplanning (klik op deze link) heeft het college aangegeven dat het haalbaar is om de eerste woningen op de voormalige schoollocaties in 2021 op te kunnen leveren.

Het CDA Woerden wil nu weten van het college van B&W wat de stand van zaken is inzake de voorbereidingen, en welke mijlpalen en processtappen er nog komen. Ook wil de fractie weten welke typen en aantallen woningen er worden gebouwd, en op welk moment inwoners weer bij de woningbouwplannen worden betrokken.

CDA raadslid John Boere, zelf woonachtig in Kamerik: "Er is veel behoefte aan woningbouw in ons dorp, en dat bleek ook wel bij de drukbezochte informatiebijeenkomst. Ik wil daarom dat er snelheid wordt gemaakt met het uitwerken van het bestemmingsplan en de besluitvorming, zodat de schop snel de grond in kan voor de realisatie van woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.