09 maart 2019

CDA Woerden wil rotonde bij Kamerik

CDA WOERDEN WIL ROTONDE OP KRUISING ENSCHEDEWEG - SPRUITWEG BIJ KAMERIK

De verkeersveiligheid en de doorstroming bij de kruising van de Enschedeweg en de Spruitweg kan flink worden verbeterd met de aanleg van een rotonde op deze provinciale weg. Het CDA Woerden pleit daarvoor en de afdeling trekt hierbij samen op met de collega’s in de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Het dorpsplatform Kamerik schreef al eerder een brief naar de gedeputeerde over deze kwestie, waarna werd aangegeven dat de provincie open staat om dit te onderzoeken. Het CDA Woerden heeft nu vragen gesteld aan het College van B&W, met als doel dat gesprekken over de realisatie van een rotonde snel worden gestart.

De kruising van de Enschedeweg met de Spruitweg bij Kamerik wordt door inwoners van Kamerik al lange tijd als een gevaarlijke verkeerssituatie ervaren. Na een aantal ernstige ongevallen heeft de provincie in 2013 de situatie verbeterd. Maar ook daarna hebben er nog diverse ongevallen plaatsgevonden, waarvan de laatste medio januari 2019. CDA-raadslid en inwoner van Kamerik John Boere : "De weg kruist hier een belangrijke fietsroute, die veel wordt gebruikt door recreatieve fietsers en scholieren. Juist voor deze duurzame maar kwetsbare weggebruikers is een verkeersveilige oversteek belangrijk. Maar naast verkeersveiligheid is ook doorstroming en bereikbaarheid hier aan de orde. Tijdens de spits is de doorstroming op deze plek zeker niet optimaal."

Zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming zijn dus als argumenten ook door het dorpsplatform Kamerik bij de provincie onder de aandacht gebracht. De verkeersveiligheid van deze plek zou sterk verbeteren als hier een rotonde wordt gerealiseerd. De gedeputeerde gaf in een reactie naar het dorpsplatform aan hier niet onwelwillend tegenover te staan. Reden voor het CDA Woerden om nu aan het college te vragen hierover snel met de provincie in gesprek te gaan.

CDA lijsttrekker voor de Provinciale Staten verkiezingen Derk Boswijk ondersteunt de oproep van zijn partijgenoten van harte: "Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt voor het CDA, en met name ook de verkeersveiligheid van fietsers. De afgelopen jaren zijn veel kruisingen op de Enschedeweg omgezet in rotondes, en ook bij de Lange Meentweg zijn de werkzaamheden hiervoor gestart. Wat mij betreft gaat daarom ook de kruising met de Spruitweg in de komende jaren op de schop". De komende weken houdt Boswijk de kruising in elk geval goed in de gaten. Afgelopen vrijdag (8 maart 2019) plaatste een CDA delegatie twee grote verkiezingsborden in het weiland, waar dus wellicht in de komende jaren een rotonde gaat verschijnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.