13 december 2018

College verkent mogelijkheden voor schuifruimte lokale ondernemers

College verkent mogelijkheden voor schuifruimte lokale ondernemers

Vanmorgen heeft het College van B&W de Woerdense gemeenteraad geïnformeerd over de drie locaties die zij gaat onderzoeken ten behoeve van schuifruimte voor lokale ondernemers. Wethouder Arjan Noorthoek is daarmee voortvarend aan de slag gegaan met een brede wens vanuit de ondernemers en de politiek. (KLIK HIER voor de bewuste Raadsinformatiebrief)

Het CDA Woerden is blij dat het College stappen zet om te komen tot schuifruimte voor lokale bedrijven. Voor de lokale economie en onze lokale ondernemers is het cruciaal dat die schuifruimte er komt, om ondernemingen te kunnen verplaatsen en zo herstructurering van oude bedrijventerreinen mogelijk te maken. Dat geeft een boost aan onze lokale economie en de werkgelegenheid. Onze ondernemers zijn immers ook belangrijk voor onze samenleving.

Nadat eerder is begonnen met zorgvuldige herstructurering heeft het College nu besloten om drie gebieden aan te wijzen waar onderzocht gaat worden of die in aanmerking komen als schuifruimtelocatie. CDA fractievoorzitter Job van Meijeren: "Alle partijen in Woerden hebben het belang van schuifruimte de afgelopen jaren benoemd, goed dat het College hier zo voortvarend mee aan de slag is gegaan. Het CDA vindt dat hiermee goede stappen worden gezet en kijkt met belangstelling uit naar de verdere uitwerking. Het is nu belangrijk dat zorgvuldig alle aspecten worden afgewogen zodat de raad in het voorjaar een besluit genomen kan worden".

Het CDA Woerden betrekt de collega’s in de Provinciale Staten van Utrecht nauw bij deze voor Woerden belangrijke ontwikkelingen. Provinciale Statenlid voor het CDA Tineke Koelewijn: "Wij zien dat het economische belang en de behoefte voor de lokale (maak)industrie in Woerden groot is. Voor ons is belangrijk dat Woerden zorgvuldig de afweging maakt en daarbij alle aspecten goed onderzoekt. Wij zullen dat in de komende maanden op de voet volgen".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.