13 juni 2018

Constructieve bespreking coalitieakkoord in raad Woerden

Het recentelijk bereikte coalitieakkoord is in de Woerdense gemeenteraad op een constructieve manier besproken

Op dinsdagavond 12 juni 2018 vond er in de gemeenteraad van Woerden een debat plaats over het coalitieakkoord. De coalitiepartijen lichtten het akkoord toe, vanuit de oppositie werden vragen gesteld en (soms ook) kritiek geleverd. Namens de coalitiepartijen voerde fractievoorzitter Job van Meijeren het woord bij de beantwoording van de vragen. Al met al was het een constructief gesprek waarbij bleek dat de raad op hoofdlijnen het akkoord breder kan ondersteunen, maar er op onderdelen de komende jaren een stevig debat zal gaan plaatsvinden.

Kersverse CDA Woerden fractievoorzitter Job van Meijeren begon de avond met een uitnodigend betoog naar de raad: "In dit akkoord schrijven we dat we betrouwbaar, open en dienstbaar willen zijn. Dat betekent allereerst dat de raad in positie komt. Uw inbreng is van harte welkom. Sterker: we kunnen niet zonder". Daarna gaf hij een toelichting op de topprioriteiten van het akkoord: het sociaal domein dichter bij de inwoners brengen, de woningbouw versnellen, de verkeersknelpunten oplossen en de financiën op orde brengen. Hij gaf aan dat dit akkoord de duurzame en daadkrachtige aanpak omvat die Woerden de komende jaren nodig heeft en sprak zijn waardering uit voor de steun die de raad de voorgaande week aan de nieuwe wethouders heeft gegeven.

Ook de andere coalitiepartijen lichtten aspecten van het akkoord toe, waarna Progressief Woerden het debat opende. Belangrijke gesprekspunten in dit debat waren de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB), de aanpak van de coalitie in het sociale domein, de aanpak van het verkeer in Woerden West en de meerjarige financiële situatie van de gemeente Woerden. Meerdere fracties kaartten dit aan, elk vanuit hun eigen perspectief. De SP fractie en de Fractie Arentshorst spraken hun steun uit voor het akkoord. PW, STERK Woerden en VVD waren constructief maar met een kritische noot. De fracties Bakker en Inwonersbelangen waren voornamelijk kritisch.

In de beantwoording van de 45 (!) gestelde vragen voerde Job van Meijeren het woord namens de coalitie partijen. Geduldig legde hij uit hoe de coalitie met een aantal dilemma’s was omgegaan. Verhoging van de OZB had niet de voorkeur van het CDA, maar was gezien de benodigde meerjarige houdbaarheid van de begroting met de voorliggende ambities onontkoombaar. Daarom vraagt dit ongeveer twee tientjes per jaar meer van een gemiddeld huishouden. De meerjarige financiële positie is volgens Van Meijeren behoedzaam bezien. Niet alle Rijksinkomsten zijn ingeboekt, maar er is een zorgvuldige balans in gekozen. Wat betreft het verkeer in Woerden West is de coalitie trots dat na dertig jaar praten de komende vier jaar een knoop wordt doorgehakt en wordt begonnen met de realisatie van een brug over de Oude Rijn. Historisch!;

In het sociaal domein zal effectiever en efficiënter gaan worden gewerkt: betere zorg voor minder geld. Maar vooral: dichter bij de inwoners.

Al met al ontstond er zo een constructief debat, waarbij de raad grotendeels waardering uitsprak voor het werk dat was verricht en het akkoord dat tot stand was gekomen. Op onderdelen zal het debat echter ook in de komende jaren blijven bestaan. De coalitie riep daar zelf ook toe op: "Houd ons scherp. Wij zullen dat ook zelf naar het College zijn. Daarvoor hebben de inwoners ons met elkaar als raad gekozen". Met het uitspreken van de waardering voor de inbreng van de raad kan de uitvoering van het akkoord nu daadwerkelijk gaan beginnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.