31 december 2022

Gaat het nieuwe politiekantoor er nog komen?

Het CDA Woerden wil weten of het nieuwe politiekantoor er nog gaat komen. In januari 2021 stelde de gemeenteraad een krediet van 7,8 miljoen euro beschikbaar om een vertrek van de Politie uit Woerden te voorkomen. Het nieuwe onderkomen van de Politie zal tegen het gemeentehuis worden aangebouwd. Nu bijna twee jaar later is nog niet duidelijk of hier binnen de Politie ook een akkoord over is. Dat maakt de christendemocraten nieuwsgierig. Genoeg reden om aan burgemeester en wethouders te vragen hoe de vlag erbij hangt. 

Het huidige politiekantoor aan de Houttuinlaan in Woerden voldoet niet meer voor de Politie. De zoektocht naar een nieuwe geschikte locatie in Woerden was niet eenvoudig. Uiteindelijk bleek een nieuw kantoor tegen het gemeentehuis aangebouwd voor de Politie de enige goede optie. De gemeente bouwt voor 7,8 miljoen euro (prijspeil 2019) het nieuwe onderkomen en blijft eigenaar van het pand. De gemeente Woerden en de Politie tekenen een huurcontract met een looptijd van 20 jaar. De investering wordt terugverdiend door de huurinkomsten. Een constructie waar de gemeenteraad op 28 januari 2021 mee in heeft gestemd. En daarmee lijkt een vertrek van de Politie uit Woerden te zijn voorkomen.

Raadslid Rumo van Aalst (CDA): “En met dat besluit van de gemeenteraad waren wij als CDA Woerden in januari 2021 heel blij mee en nu nog steeds. Een politiekantoor in Woerden tegen het gemeentehuis aangebouwd heeft veel voordelen voor Woerden en haar inwoners. Politiezorg nabij, korte aanrijtijden, de mogelijkheid van digitale aangifte via de gemeentebalie, gemakkelijker contact zonder reistijd tussen onze boa's, toezichthouders en medewerkers openbare orde en veiligheid van de gemeente met de medewerkers van de Politie. Verder is er door het opleidingscentrum in het nieuwe politiekantoor ook meer blauw in het Woerdense straatbeeld te zien. En naar de mening van het CDA staat tegenover die voordelen ook een goed vastgoedverhaal."

Echter, is het sinds het besluit van de gemeenteraad in januari 2021 erg stil rondom de realisatie van het nieuwe politiekantoor. Een getekend (huur)contract met de Politie is er nog niet. Van Aalst: “Nu bijna twee jaar later willen wij een antwoord op de hamvraag of het allemaal nog wel doorgaat. Tijdens de begrotingscommissie van 2 november hebben wij die vraag ook gesteld. Toen gaf wethouder De Regt aan dat een akkoord binnen de Politie nog een paar weken op zich zou laten wachten. Maar nu op de laatste dag van het jaar is die duidelijkheid er nog steeds niet. Daarom willen wij nu van burgemeester en wethouders weten hoe de vlag erbij hangt. En ook een antwoord op de vraag wat zij gaan doen als witte rook van de kant van de Politie uitblijft. Wij hopen echt dat de realisatie van het nieuwe politiekantoor doorgaat. Dat is goed voor Woerden en haar inwoners. Maar op een gegeven moment mag je ook daar ook duidelijkheid over krijgen.”

Hieronder de door het CDA Woerden ingediende artikel 42 vragen

1. De hamvraag: Gaat het beoogde nieuwe politiekantoor er nog komen?

2. Zo ja, hebt u inmiddels iets op papier van de Politie waaruit blijkt dat het nieuwe politiekantoor er komt binnen de kaders van het raadsbesluit van 28 januari 2021? Spelen de sterk gestegen bouwkosten en hogere rente een rol in de afweging?

3. En kunt u ons voorzien van een concrete planning tot het moment dat het nieuwe politiekantoor haar deuren opent (o.a. tekenen huurcontract, start aanbesteding, aanvang bouw, oplevering pand)?

4. Het huidige politiekantoor aan de Houttuinlaan voldeed in januari 2021 al niet meer voor de Politie. We zijn nu twee jaar verder. Is een tijdelijk vertrek uit Woerden aan de orde tot het moment van de realisatie van het nieuwe kantoor?

5. Mogelijk heb u nog steeds geen akkoord van de Politie ontvangen. Wij gaan ervan uit dat u niet tot het oneindige gaat wachten op witte rook van de zijde van de Politie. Gaat u de Politie hierover actief benaderen? En zo ja, wat is voor u als College een redelijke termijn waarbinnen de Politie duidelijkheid moet geven?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.