19 maart 2018

"Geef helderheid over wethouders uit Woerden"

Het CDA Woerden vraagt de andere partijen helderheid te geven over de vraag of hun wethouderskandidaten ook daadwerkelijk uit Woerden gaan komen. Veel partijen geven aan een wethouder uit Woerden belangrijk te vinden, maar eerder bleek dat in de praktijk het leveren van een wethouder uit Woerden niet lukte. Het CDA heeft zelf geschikte kandidaten uit Woerden en zegt het belangrijk te vinden dat een toekomstig College herkenbaar is voor de Woerdense samenleving.

Voor het CDA Woerden is het een belangrijk speerpunt dat wethouders uit Woerden komen. Lijsttrekker Arjan Noorthoek: "In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de balans in Woerden naar de verkeerde kant is doorgeslagen. Teveel wethouders kwamen van buiten, en hadden onvoldoende verbinding met de Woerdense samenleving. De herkenbaarheid was weg. Wij vinden dat een nieuw College dat vertrouwen uit de Woerdense samenleving moet herstellen. Dat begint met een wethouder die uit Woerden komt".

Het CDA vindt dat partijen die nu zeggen het belangrijk te vinden dat een wethouder uit Woerden komt, ook moeten aangeven dat ze daadwerkelijk zo’n kandidaat hebben. Eerder bleek namelijk dat partijen zelfs bij goed zoeken geen wethouders uit Woerden konden vinden. Partijen moeten wat het CDA betreft nu boter bij de vis doen en duidelijkheid geven aan de inwoners over hun wethouderskandidaten.

Lijsttrekker Arjan Noorthoek is er zelf zonneklaar over: "De inwoners van Woerden willen herkenbare wethouders, die ze op straat en bij de sportvereniging tegenkomen. Een CDA wethouder zal uit Woerden komen, en ik ben zelf één van de kandidaten. Als we in het College komen zal de CDA fractie een wethouderskandidaat voordragen die herkenbaar is voor de Woerdense inwoners".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.