21 februari 2018

"Geen nieuwe statushouders meer in de Stadspoort"

Op donderdag 22 februari 2018 dienen de fracties van het CDA Woerden en Progressief Woerden een motie in waarin ze het College vragen om niet langer nieuwe statushouders te huisvesten in de Stadspoort. De betreffende partijen geven aan dat de gemeente zich moet richten op het herhuisvesten van statushouders die al in de Stadspoort wonen en waarvan het gezin overkomt.

Het CDA Woerden stelde al eerder vragen over de opvang van statushouders in de Stadspoort. Raadslid Job van Meijeren (CDA): "We zien dat er nog steeds nieuwe statushouders worden gehuisvest in de Stadspoort, terwijl we weten dat die woonlocatie verre van ideaal is. Bovendien zien we dat de gemeente Woerden op dit moment ruim boven haar taakstelling zit wat betreft het huisvesten van statushouders".

Raadslid Jelle IJpma (PW): "De gemeente Woerden heeft de afgelopen jaren in totaal 58 statushouders meer opgevangen dan zij wettelijk verplicht was, om zo een bijdrage te leveren in de opvang van de grote toestroom van statushouders naar Woerden. Op deze manier konden we het Collectief Orgaan Asielzoekers (COA) ontlasten en snel starten met een goede integratie in Woerden. De statushouders die hier zijn komen wonen willen we als hun gezin overkomt ook graag huisvesten in Woerden, zodat ze hier verder kunnen bouwen op het netwerk dat ze al hebben opgedaan".

Als de motie wordt aangenomen zal Woerden ook het komende jaar nog statushouders opnemen, aangezien de helft van de statushouders die nu in de Stadspoort verblijft nog wacht op hun gezin. De partijen vragen het College tevens om te kijken wat de mogelijkheden zijn met de kamers van de Stadspoort, zo licht Van Meijeren toe: "We vragen om de vrijkomende kamers in de Stadspoort niet meer in te zetten voor huisvesting van nieuwe statushouders, maar om te kijken of deze voor Woerdense woningzoekenden, bijvoorbeeld als spoedhuisvesting, woon-zorghuisvesting of jongerenhuisvesting kunnen worden gebruikt".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.