17 november 2021

Gemeenteraad moet nadenken over toekomst van zwembaden in Woerden

Een duidelijke boodschap van WoerdenSport aan de Woerdense gemeentepolitiek tijdens een werkbezoek van CDA Woerden bij het Batensteinbad. ‘Denk na over de toekomst van de zwembaden in Woerden en Harmelen’, aldus het bestuur van het inwonersinitiatief. Op de langere termijn zijn namelijk flinke investeringen in de bestaande zwembaden of zelfs nieuwbouw nodig, zo verwachten de bestuurders van WoerdenSport.

Een delegatie van de Woerdense CDA-fractie bezocht het zwembad om meer te weten te komen over de toekomstplannen van WoerdenSport. Ook wil de partij weten hoe het zwembad en zwemlessen door de coronaperiode heen op peil worden gehouden. Het bestuur lichtte toe hoe zij aan de slag is gegaan met het beheer en de exploitatie van het Batensteinbad in Woerden en H2O in Harmelen sinds 2015. In de afgelopen jaren heeft het bestuur van de stichting WoerdenSport met veel enthousiasme invulling gegeven aan deze uitdaging.

Tijdens het werkbezoek werd meer verteld over de uitdagingen voor de toekomst. Het tienjarige contract tussen gemeente en stichting loopt op 1 januari 2025 af. De zwembaden zijn inmiddels aan groot onderhoud toe. Bovendien zitten aan het maximum van de hoeveelheid zwemlessen, waarbij er lange wachtlijsten zijn, onder meer door Corona. Een eerste stap die gezet moet worden is het groot onderhoud van de beide zwembaden. Tijdens een rondleiding kreeg de CDA fractie meer duidelijkheid over de noodzakelijke werkzaamheden. Raadslid John Boere: ‘Onder meer in de techniek van het zwembad moet flink worden geïnvesteerd om deze toekomstbestendig te houden en ook voor verduurzaming zijn aanpassingen nodig. In de begroting is hier geld voor gereserveerd’.

Na de rondleiding gaven de bestuursleden een presentatie. CDA-raadslid Rumo van Aalst is onder de indruk van het werk dat wordt verzet door dit vrijwilligersbestuur: ‘Al het werk van het bestuur is vrijwilligerswerk, waar de Woerdense samenleving veel te danken heeft aan dit gezelschap. Zonder hen was het niet mogelijk dat een stichting op deze manier een taak van de gemeente uitvoert. Voor de langere termijn levert dit ook een uitdaging op, omdat vervangers nog niet in de rij staan. Dat zal wel een belangrijke opgave worden op weg naar 2025’.

Een belangrijke boodschap die werd meegegeven aan de gemeenteraadsleden betreft de toekomst van het zwembad in Woerden en Harmelen. Beide zwembaden lopen tegen de maximale capaciteit aan van hun voorzieningen. Vanwege corona is er onder meer in de zomer doorgegaan met zwemlessen om de wachtlijsten niet al te zeer te laten oplopen. Toch zijn deze wachtlijsten nog fors, kinderen wachten na inschrijving gemiddeld 9 tot 12 maanden. Van Aalst: ‘Als CDA Woerden vinden we het belangrijk dat kinderen tijdig hun zwemdiploma kunnen halen. In onze waterrijke omgeving is dat voor veilig buitenspelen essentieel. Daarom wil het CDA ook samen met het bestuur kijken naar de toekomst, om ervoor te zorgen dat ook op de langere termijn er goede zwemfaciliteiten zijn in onze gemeente. Wij gaan ons daar ook de komende jaren hard voor maken, zodat de gemeenteraad in de komende jaren een goed besluit kan nemen’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.