02 juni 2021

Gemeenteraad van Woerden stelt toekomstgerichte visie op het stationsgebied vast

Op dinsdag 1 juni heeft de gemeenteraad van Woerden de visie op het Stationsgebied vastgesteld. Met de visie wordt komende jaren gewerkt aan een transformatie van dit gebied. Samen met de provincie, het Rijk, ProRail en NS wil de gemeente het station vernieuwen, de verkeersverbindingen veranderen en een flink aantal woningen bouwen.

Het CDA is blij met deze visie die getuigt van toekomstgericht rentmeesterschap. Raadslid Job van Meijeren vergeleek de plannen met de transformatie van het Woerdense stadshart in de jaren ’90 en ’00. Samen met D66 en CU/SGP en ondersteund door de hele raad is opdracht gegeven om een brede financiële verkenning te doen om de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen. Voor de uitvoering van de plannen is namelijk ook fikse co-financiering van de partners nodig.

Eén van de onderdelen waarover veel is gesproken is een toekomstige afsluiting van de Polanertunnel voor autoverkeer. Het CDA vindt dat deze tunnel alleen kan worden afgesloten als er voldoende alternatieve routes zijn die het verkeer kunnen verwerken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de aanleg van een oostelijke randweg gereed moet zijn. Dan moet blijken of de tunnel daadwerkelijk kan worden afgesloten. Dit zal nog jaren duren en is op dit moment een stip op de horizon.

Het College gaat nu aan de slag met de uitwerking van een financieel plan, een lobbyplan en de ontwikkeling van de zuidoostzijde. Daarnaast wordt een proces gestart om te komen tot een invulling van het oude Minkemagebouw.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.