28 januari 2022

Gemeenteraad wil geluidsmaatregelen langs Hollandbaan nemen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 27 januari jl. heeft de Woerdense gemeenteraad unaniem uitgesproken dat zij geluidsmaatregelen wil nemen langs de Hollandbaan. Een onderzoek dat reeds loopt om verschillende geluidsmaatregelen te inventariseren moet op 1 april worden afgerond, later die maand zal de raad zich dan kunnen buigen over een voorstel. De gemeenteraad komt met de uitspraak inwoners langs de Hollandbaan tegemoet die actievoeren voor het nemen van deze maatregelen.

In de afgelopen weken hebben bewoners langs de Hollandbaan nadrukkelijk aandacht gevraagd voor geluidsoverlast langs deze route. Deze overlast speelt al jaren, maar is toegenomen met de reconstructie van de kruising Hollandbaan – Waardsebaan. Meerdere raadsleden zijn met de bewoners in gesprek gegaan over te nemen maatregelen. Er loopt ook een onderzoek vanuit de gemeente om maatregelen zoals het toepassen van stil asfalt, geluidsschermen en het plaatsen van een flitspaal te onderzoeken. In de gemeenteraad van 27 januari werd gesproken over een opdracht van Inwonersbelangen, Lijst van der Does, CDA Woerden en D66 Woerden om het onderzoek uiterlijk 1 april af te ronden en de uitkomst voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook sprak de raad uit dat zij de maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen om meer geluidsmaatregelen te nemen dan wellicht wettelijk toegestaan op dit tracé, vanwege het vele gebruik van deze weg.

Raadslid Job van Meijeren (CDA Woerden): ‘In de afgelopen weken sprak ik meerdere bewoners die langs deze weg wonen. Het is voor het CDA Woerden volstrekt helder dat er geluidsmaatregelen nodig zijn langs de Hollandbaan. Wij vinden het belangrijk dat inwoners dit voorjaar daar ook helderheid over krijgen’. 

Wethouder Arjan Noorthoek gaf in het debat aan dat de gemeente vergevorderd is in gesprekken met het Openbaar Ministerie om bij het kruispunt Hollandbaan – Waardsebaan flitspalen te plaatsen. Te hard rijden op en naar de kruising zal dan sterk verminderen is de verwachting. In april verwacht hij een voorstel naar de gemeenteraad te sturen met de keuzemogelijkheden voor geluidsmaatregelen. Deze worden vooraf met bewoners besproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.