16 november 2019

Gemeenteraad Woerden stelt nieuwe woonvisie vast

De gemeenteraad van Woerden heeft tijdens de raadvergadering van 14 november 2019 haar nieuwe woonvisie vastgesteld. Hierin zijn een aantal kleine en iets minder kleine aanpassingen ten opzichte van de vorige woonvisie opgenomen.

De looptijd van de oude woonvisie was eigenlijk nog niet eens verstreken, maar omdat de tijd de visie had ingehaald zijn er een aantal zaken in gewijzigd. Deze wijzigingen zijn over het algemeen nogal technisch van aard. Zo worden er andere regels opgesteld die gaan bepalen in welke mate alternatieve woonvormen in de gemeente Woerden mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijke woonvoorziening voor ouderen en/of jongeren.

Deze regels moeten het makkelijker maken zulke woonvormen in Woerden mogelijk te maken. Initiatieven hiervoor gaat de gemeente tot nog toe niet nemen. Dit kunnen Woerdenaren zelf doen, en het CDA hoopt van harte dat deze kansen ook genomen worden door betrokken inwoners. 

Een andere wijziging in de woonvisie betreft het percentage sociale huurwoningen dat in de gemeente gebouwd gaat worden. Er bleek heel veel behoefte aan goedkopere koopwoningen in onze gemeente, en daarom is er voor gekozen om iets minder sociale huurwoningen te laten bouwen en daarvoor in de plaats iets meer koopwoningen.

Nu de kaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld worden de inwoners uitgenodigd er over mee te denken hoe de woningbouw er binnen die kaders in de gemeente uit moet gaan zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.