23 januari 2018

Gezamenlijke motie inzake verkeersmaatregelen Woerden

VVD WOERDEN EN CDA WOERDEN ZOEKEN FINANCIËLE BIJDRAGE PROVINCIE UTRECHT VOOR VERKEERSMAATREGELEN IN WOERDEN

De Woerdense fracties van VVD en CDA dienen bij de gemeenteraadsvergadering van 25 januari as. gezamenlijk een motie < KLIK HIER > in die het College van B en W oproept om op korte termijn in gesprek te gaan met de gedeputeerde Verkeer van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht over o.a. financiële oplossingen. Het komende jaar gaat de provincie Utrecht het mobiliteitsprogramma voor 2019 en verder opstellen. Juist daarom vragen VVD en CDA om nu hiermee aan de slag te gaan.

(Update : Inmiddels is ook op woerden.tv een item verschenen over dit onderwerp < KLIK HIER > )

De gemeente Woerden kampt met verkeersproblematiek. Met name in de ochtend- en avondspits staat een deel van Woerden helemaal vast. Een deel van dat verkeer bestaat uit doorgaand (sluip)verkeer tussen A12, A2 en N11 en is daarmee regionaal. Omdat de provincie komend jaar aan de slag gaat met het opstellen van een mobiliteitsprogramma vragen de partijen hierover in gesprek te gaan. Op die manier kan de provincie wellicht ook financieel bijdragen aan de regionale knelpunten rondom Woerden.

Reem Bakker (VVD): "Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de knelpunten aan de westzijde van Woerden, maar ook over de Steinhagenseweg komt veel sluipverkeer, met name als de A12 vast staat. Dat is een regionaal probleem".

Job van Meijeren (CDA): "Wij hebben hierover ook contact gehad met onze collega’s in de Provinciale Staten en hebben goede hoop dat dit positief wordt ontvangen. We moeten hierin als gemeente en provincie samen optrekken, dat vergroot de haalbaarheid en daadkracht".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.