01 december 2017

Gratis wegbrengen kleine hoeveelheden sloopafval blijft mogelijk

GRATIS WEGBRENGEN KLEINE HOEVEELHEDEN SLOOPAFVAL BLIJFT MOGELIJK

De gemeenteraad van Woerden vergaderde donderdag 30 november 2017 over het voorstel van het College om voortaan kosten te verbinden aan het wegbrengen van bouw- en sloopafval bij de Milieustraat. Het College wil met dit voorstel voorkomen dat bedrijfsmatig afval op inwonerspasjes naar de Milieustraat wordt gebracht. De Raad ging daarmee akkoord, maar op initiatief van het CDA Woerden werd het voorstel gewijzigd aangenomen. De wijziging houdt in dat het voor inwoners mogelijk blijft om kleine hoeveelheden bouw- en sloopafval gratis weg te brengen.

Vanaf 1 januari 2018 zal er dus € 15,- worden gerekend voor het storten van 1/4 m3 bouw- en sloopafval bij de Milieustraat. Hiermee wordt de huidige praktijk tegengegaan dat aannemers bouw- en sloopafval komen wegbrengen op het pasje van de inwoners. Die praktijk levert de gemeente hoge kosten op, die worden doorbelast naar de inwoners. De raad wilde echter wel de mogelijkheid open houden voor inwoners om kleine hoeveelheden gratis weg te brengen. Dit dient om te voorkomen dat dit afval in de restafvalcontainer verdwijnt, en zodoende niet meer wordt gescheiden. CDA Woerden raadslid Job van Meijeren diende daarom een wijzigingsvoorstel in. Hij stelde voor om een drempelhoeveelheid in te voeren, waarbij de eerste 1/4 kuub (ongeveer 1 kliko / kofferbak) gratis blijft. Dit voorstel werd door de voltallige raad overgenomen.

Van Meijeren is blij met dit resultaat: "Afvalbeleid in de gemeente moet ten doel hebben om goed afvalscheiden te belonen. Met deze wijziging blijft het voor inwoners aantrekkelijk om bouw- en sloopafval na een kleine verbouwing gewoon naar de Milieustraat te brengen. Bij een kleine hoeveelheid is dat gratis, wordt het iets meer dan ga je daar een klein bedrag voor betalen. Het voorstel is er nu echt beter op geworden, omdat de service naar inwoners blijft bestaan, en de afvalstoffenheffing op termijn wat omlaag kan doordat de kosten van de Milieustraat naar verwachting zullen gaan afnemen".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.