19 december 2018

Groene inrichting en slimme mobiliteit richting voor Snellerpoort

GEMEENTERAAD WOERDEN GEEFT GROENE INRICHTING EN SLIMME MOBILITEIT ALS RICHTING MEE VOOR SNELLERPOORT

De gemeenteraad van Woerden stelt vanavond (woensdag 19 december 2018) het ambitiedocument vast voor de woningbouw in het gebied Snellerpoort. De gemeenteraad wil dat het College bij de verdere uitwerking kiest voor een groene, natuurinclusieve inrichting. Ook moet er aandacht zijn voor slimme mobiliteit. Zo wil de gemeenteraad dat gebruik van fiets en openbaar vervoer door nieuwe inwoners van deze wijk sterk wordt gestimuleerd.

Op initiatief van het CDA Woerden ligt er een motie die door verschillende partijen (CU-SGP, PW, D66, SP, VVD en Lijst van der Does) wordt gesteund en waarmee de ambitie voor de bouw van de wijk ‘natuurinclusief’ wordt. CDA raadslid Toos van Soest: "Met natuurinclusief bouwen kan de stedelijke omgeving aantrekkelijk worden gemaakt voor dieren, bijvoorbeeld door nestkasten in woningen, maar ook door veel groen en waterbergend vermogen in de woningen. Daarnaast willen we dat de openbare ruimte klimaatrobuust en zo ecologisch mogelijk wordt ingericht. Zo ontstaat met Snellerpoort een moderne, groene wijk".

Slimme mobiliteit is een ander belangrijke bouwsteen die de raad meegeeft aan het College. Een meerderheid van partijen (CDA, CU-SGP, PW, D66 en Lijst van der Does) pleit er voor, eveneens op inititief van het CDA Woerden, om te zorgen dat gebruik van fiets en OV zoveel mogelijk centraal komen te staan voor de inwoners. CDA fractievoorzitter Job van Meijeren: "Deze wijk ligt heel dicht bij het station, en langs de wijk komt een snelfietspad te liggen richting Utrecht. Wij willen graag dat deze aspecten optimaal worden benut om de toename van verkeersdrukte qua auto’s in Woerden Oost zo laag mogelijk te houden. Onderdelen van dat plan zijn het snel een besluit te nemen over een ongelijkvloerse fietskruising over de Steinhagenseweg, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer, fiets en deelauto’s, en de toegang tot het station dichter bij de wijk brengen. Er zijn in het land veel voorbeelden van dit type stadslocaties waarbij al goede ervaringen zijn opgedaan!".

Op woensdagavond 19 december 2018 neemt de Woerdense gemeenteraad een besluit over het ambitiedocument en de beide moties. Het College van B&W gaat vervolgens met de uitwerking en de woningbouw- en inrichtingsplannen verder aan de slag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.