19 maart 2019

Initiatiefvoorstel Routekaart voor Energietransitie

CDA WOERDEN DIENT INITIATIEFVOORSTEL INZAKE ROUTEKAART VOOR ENERGIETRANSITIE IN

De CDA Woerden fractie heeft een initiatiefvoorstel (KLIK HIER) ingediend waarin de gemeenteraad wordt aangespoord om een routekaart voor de energietransitie vast te stellen. De komende jaren moet de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en partners in de regio nog veel doen op het gebied van energietransitie. Met het voorstel willen CDA raadsleden John Boere en Job van Meijeren bereiken dat er heldere afspraken worden gemaakt tussen het college en de raad over hoe dit proces eruit zal zien en op welke momenten de raad erbij wordt betrokken.

Het voorstel, dat de komende weken in de gemeenteraad zal worden besproken, deelt het gesprek over de energietransitie op in drie sporen. Elk van die sporen kent verschillende type kaders en procesafspraken.

  • 1. Het spoor waarin gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners werkt aan de transitie. Hier heeft de gemeente een faciliterende en aanjagende rol, maar ligt het initiatief veelal in de samenleving.
  • 2. Het spoor van de grote beleidsopgaven. Hierin stelt de gemeente een regionale energiestrategie op (samen met de regio), een Woerdense energie-opwek aanpak en een Woerdense warmtevisie. De raad is hierbij leidend en de kaders zijn haalbaar, betaalbaar en met draagvlak.
  • 3. Het spoor van de gemeentelijke organisatie. Hier moet een programmaplan komen om te trachten de organisatie in 2030 energieneutraal te maken.

CDA raadslid en fractievoorzitter Job van Meijeren: "Het gesprek over de energietransitie wordt nu breed gevoerd in de hele samenleving. Het is belangrijk om het debat hierover goed te kunnen voeren dat we dezelfde uitgangspunten over het proces hebben. Wij hopen die met dit raadsvoorstel breed met elkaar te kunnen vaststellen."

Een grafische uitleg van het voorstel vindt u op de volgende link : KLIK HIER

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.