09 maart 2022

Inwoners waarderen hun buurt, maar aandacht is nodig

Afgelopen zaterdag gingen kandidaat-raadsleden van het CDA Woerden in alle Woerdense wijken en in Harmelen, Kamerik en Zegveld in gesprek met inwoners over hun buurt. Uit de vele gesprekken blijkt dat inwoners overal in de gemeente hun buurt erg waarderen, maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Vaak gaat het dan over onderhoud van groen, stoepen en fietspaden en over verkeersveiligheid. Inwoners waarderen de ontmoetingsplaatsen en voorzieningen in hun buurt. CDA-lijsttrekker Job van Meijeren: ‘Uit de gesprekken blijkt dat het cruciaal is te blijven investeren in die wijkcentra, wijk- en dorpshuizen en andere voorzieningen in de buurt voor zorg en ontmoeting’.

Overal bij de wijk- en dorpscentra stond een standje van het CDA Woerden afgelopen weekend met kandidaat-raadsleden die in gesprek gingen met inwoners over de voorzieningen in hun wijk. Veel waardering is er bij inwoners voor de wijk- en dorpscentra waar je boodschappen kunt doen en elkaar ontmoet. Toch is een veelgehoorde vraag wel hoe dit naar de toekomst zo blijft. Lijsttrekker Job van Meijeren: ‘Wij zien dat een aantal wijkcentra aan groot onderhoud toe zijn, met de Aldi in Staatsliedenkwartier en het winkelcentrum Tournoysveld voorop. In Molenvliet speelt dat er geen groene, gezellige verblijfsruimte is voor ontmoeting. In de dorpen is de voortdurende zorg of de voorzieningen zoals de dorpshuizen kunnen blijven bestaan. Als CDA Woerden willen we per dorp en wijk een plan maken om deze plekken weer tientallen jaren toekomst te geven’.

Naast het voorzieningenniveau gaat het ook veel over de openbare ruimte. Met stip op 1 op het gebied van ergernissen is het onderhoud van groen. Daarna volgt hardrijden in de wijk en onderhoud aan stoepen, fietspaden en wegen. ‘Groen in de buurt is belangrijk voor inwoners’, aldus Van Meijeren, ‘daarom deelde het CDA afgelopen zaterdag zelf ook boompjes uit aan inwoners die daar een steentje aan wilden bijdragen. Als CDA Woerden vinden we een groene leefomgeving van onze inwoners belangrijk. Groen, speelplaatsen, voetgangers en fietsers krijgen wat ons betreft meer prioriteit in de buurt dan de auto. Vanuit die visie willen we daarom ook naar 30 kilometerzones voor autoverkeer in de buurt’.

Op de website van het CDA Woerden is per wijk en dorp te lezen wat de plannen van de partij zijn om de komende jaren te investeren in groene en leefbare wijken en dorpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.