10 april 2019

Job's top 3 van 1e kwartaal 2019

JOB'S TOP 3 VAN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2019

De tijd vliegt en door enige drukte ben ik helemaal vergeten op deze plek een maandelijkse terugblik te schrijven. Vandaar het feit dat dit artikel meteen maar de eerste drie maanden van het jaar 2019 behandelt, een terugblik op het eerste kwartaal van 2019 dus. Inmiddels zijn we alweer een jaar onderweg in deze bestuursperiode (wat gaat dat hard!), maar het is bijzonder om te zien dat er een hoop dingen lopen en in de steigers staan!

3 - ZOEKTOCHT NAAR BEDRIJFSRUIMTE

Een belangrijk onderwerp dat de gesprekken deze afgelopen maanden vaak heeft beheerst is de zoektocht naar schuifruimte voor onze lokale ondernemers. Dit onderwerp staat al tien jaar op de politieke agenda, en is inmiddels wel aan een slothoofdstuk toe. Wethouder Arjan Noorthoek heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd om drie locaties uitgebreider te onderzoeken. Natuurlijk is dit een voorstel dat in Woerden ook op de nodige bezwaren is gestuit. We vinden immers geen enkele plek in het groen fijn om op te offeren.

Tegelijkertijd is het wel van groot belang voor onze lokale ondernemers en de werkgelegenheid. En dus ook voor de Woerdense gemeenschap. De leegstand is minder dan drie (3) procent op de bedrijventerreinen van Woerden, hetgeen zorgt voor weinig groeimogelijkheden. In de zoektocht heeft de gemeenteraad aangegeven ook nog twee àndere locaties uit te willen werken, en als CDA Woerden fractie namen we het initiatief om daar samen met anderen moties voor in te dienen. Tegen de zomer zal de gemeenteraad dan de knoop dan moeten doorhakken over met welk voorstel we als gemeente naar de provincie willen gaan.

2 - EEN BRUG OVER DE OUDE RIJN

Het is nog niet rond, maar er is in maart 2019 wel een grote stap gezet naar de realisatie van een extra brug over de Oude Rijn aan de westkant van Woerden. Er is breed politiek draagvlak om nu de aanleg van een brug voor te bereiden door twee mogelijke tracés daarvoor uit te werken. Daarnaast is er steun om ook een door inwoners voorgesteld alternatief tracé daarin mee te nemen.

De gemeenteraad heeft ingestemd met een krediet om hiermee aan de slag te gaan. Naar verwachting net na de zomer zal de volgende stap worden gezet : een daadwerkelijk tracébesluit om de brug te realiseren. Het duurt nog wel even, maar ik zie uit naar het moment dat de historische brug wordt geslagen!

1 - EEN ROUTEKAART VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Het is niet erg uitgebreid in het nieuws geweest (de bovenstaande onderwerpen een stuk meer daareentegen), maar de gemeenteraad heeft ook ingestemd met een initiatiefvoorstel van het CDA Woerden om een routekaart vast te stellen voor de energietransitie. Wat mij betreft is dit een belangrijk besluit. Die transitie wordt immers één van de grootste opgaven van de komende jaren. We weten alleen nog niet zo goed hoe we dat moeten vormgeven.

Het is daarom belangrijk dat er nu basisafspraken liggen tussen de raad en het college hoe we dat willen aanpakken en wat daarbij de uitgangspunten zijn; haalbaar, betaalbaar en met draagvlak bijvoorbeeld. In het landelijke debat (dat wordt gedomineerd door de extremen die zeggen dat de wereld vergaat (Jesse) of dat we allemaal failliet gaan en geen gehaktballen meer mogen eten (Thierry)) is een iets constructiever geluid uit het radicale midden van belang. Geen angst zaaien, maar bouwen aan vertrouwen.

Want in Woerden kunnen we veel. Ik denk dat als we met inwoners en ondernemers in onze eigen gemeente gewoon echt aan de slag gaan we hele grote stappen gaan zetten. Kijk maar eens naar die informatieavond in Molenvliet, waar 250 inwoners op afkwamen. Aan de slag dus !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.