07 december 2018

Job's top 3 van november 2018

JOB’S TOP 3 VAN NOVEMBER 2018

De maand is weer voorbij gevlogen, en het is de hoogste tijd voor een politieke terugblik op november 2018. Na het begrotingsdebat (zie oktober) was de maand november een politiek wat rustiger maand. Wel hebben we vooruitgekeken naar een aantal mooie onderwerpen waar we komende jaren mee aan de slag gaan.

3 - SNELLERPOORT en POORT VAN WOERDEN

Tijdens de politieke avond vorige week stonden we stil bij het ambitiedocument voor Snellerpoort en de transformatie van het stationsgebied, de verbindingszone tussen Middelland (straks een woongebied) en Snellerpoort. Dit gebied noemen we ook wel: de Poort van Woerden.

Op Snellerpoort zal een fors aantal woningen gaan komen. Mooi moment was dat we allemaal aan het einde van de vergadering om de maquette stonden en vrij dachten en spraken met elkaar over wat daar allemaal mogelijk is. Gaaf dat we hierover mogen meedenken, het Woerden van de toekomst!

Dat was zeker ook zo bij het gesprek over de Poort van Woerden. Rondom het station is wonen en mobiliteit een grote opgave. We willen graag kijken of het verkeer daar slimmer kan, want nu is het verkeerskundig allemaal best ingewikkeld aangelegd. Het college gaat over dit onderwerp werksessies organiseren voor inwoners en andere stakeholders (NS, provincie en ProRail). We zijn heel benieuwd hoe dat gebied er over tien jaar uit gaat zien, maar het is in elk geval bijzonder om nu daarover mee te kunnen denken!

2 - HAZELAARSTRAAT

De situatie in de Hazelaarstraat is van een heel andere orde. De afgelopen jaren kreeg de gemeente regelmatig meldingen van (heftige) overlast. Reden voor het huidige College om een besluit voor te bereiden om de winkels hier op termijn te sluiten en te veranderen in woningen. Onze ervaren collega Henny Ekelschot (nu CDA fractieassistent maar jarenlang raadslid) was diep in dit dossier gedoken, want er kwamen natuurlijk veel reacties: blije en teleurgestelde.

In de fractie hebben we hierover daarom intensief met elkaar gesproken. Enerzijds wil je ruimte voor ondernemerschap, anderzijds moeten de veiligheid en de leefbaarheid gewaarborgd zijn. Het college was zorgvuldig te werk gegaan, zo was onze afweging en analyse. Als fractie stemden we daarom in met de wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de huidige ondernemers in principe de laatste ondernemers zullen zijn op deze locatie.

1 - STEINHAGEN

Een hoogtepunt van deze maand was de reis met diverse andere Woerdenaren naar onze Duitse partnergemeente Steinhagen. In de bus was er twee x drieeneenhalf uur tijd voor goede gesprekken: met platformvertegenwoordigers, andere inwoners, ambtenaren en politici.

Daarna waren er mooie gesprekken met Duitse collega’s, van onder meer onze zusterpartij het CDU. We verdiepten ons onder meer in het thema participatie, en de Duitse ervaringen op dat onderwerp. Het was mooi om te zien hoe men daar te werk ging bij het inrichten van het marktplein, het opvangen en integratie van vluchtelingen en de inrichting van het park. Zeer leerzaam! Al met al deed ik die dag veel inspiratie en ideeën op, die de komende tijd vast nog wel eens aan de orde zullen komen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.