03 november 2018

Job's top 3 van oktober 2018

JOB’S TOP 3 VAN OKTOBER 2018

Hij is er weer, de Top 3 van de maand, en ditmaal van oktober 2018. En deze maand stond natuurlijk in licht van de meerjarenbegroting die door de gemeenteraad is vastgesteld. Allereerst hebben we deze met elkaar besproken door beeldvormende vragen te stellen, al zijn er ook heel veel (honderden!) technische vragen gesteld. Het einde van de maand oktober viel door het reces net in november. Op donderdagavond 1 november 2018 is daarom de begroting besproken en vastgesteld tijdens de ‘Algemene Beschouwingen’. Mijn Top 3 van deze maand bestaat natuurlijk uit pareltjes uit dat debat.

3 - DE INBRENG

De Algemene Beschouwingen is toch een beetje het hoogtepunt van het jaar voor een fractievoorzitter. In de afgelopen weken heb ik veel nagedacht over wat mijn inbreng zou worden, en heb ik samen met de fractie geschaafd aan de tekst. Terugkijken èn vooruitkijken. Scherp maar ook opbouwend. Het liefst nog met een mooie metafoor erin, en dan goed oefenen om binnen de tien minuten te blijven, de voorgeschreven spreektijd.

De Algemene Beschouwingen zijn ook pittig. Als fractievoorzitter 27 moties en 13 amendementen uit je hoofd moeten kennen (gelukkig geholpen door een geweldige fractie) en acht uur lang onafgebroken politiek bedrijven (eigenlijk zelfs tijdens het eten … ). Ik ben blij dat het erop zit, maar heb ook alvast weer zin in volgend jaar!

2 - HET BESLUIT

Dat was natuurlijk het besluit over de bomen.Er is veel te doen geweest over het Collegevoorstel om het aantal bomen te verminderen. Dat kwam ermee omdat er veel zieke bomen zijn en omdat het beleidsplan van de gemeente ook met minder bomen toekan, wat weer goedkoper is in het onderhoud.

Er lagen twee amendementen (1 van de coalitie / 1 van de oppositie) maar we maakten er constructief met elkaar één van : we willen in Woerden het huidige aantal bomen als ondergrens hanteren, èn we willen aan de hand van scenario’s een besluit nemen over hoe onze groene leefomgeving er in de toekomst uit moet zien. Maar dat-ie groen zal zijn staat voor het CDA wel vast. Een mooi gezamenlijk optreden van de raad van Woerden.

1 - DE GRAP

Het leukste van debatteren is de humor die er af en toe in sluipt. De prijs voor de beste grap van de avond gaat wat mij betreft naar CU/SGP collega Simon Brouwer, die raadslid Reem Bakker (fractie Bakker) van repliek diende.

Aan het einde van zijn kritische betoog citeerde de heer Bakker een Psalm, om de ChristenUnie/SGP voorman daarmee wat te prikkelen. De heer Brouwer had zijn antwoord echter direct klaar:

“De heer Bakker gaf aan te citeren uit het Bijbelboek Psalmen, maar volgens mij zit hij verkeerd. Dit komt duidelijk uit Klaagliederen …”.

U kunt het allemaal terugluisteren: KLIK HIER (website gemeenteraad)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.