13 maart 2022

Kamerlid Derk Boswijk (CDA) in gesprek met Vluchtelingensteunpunt Groene Hart over opvang Oekraïners

Op vrijdag 11 maart ging CDA Kamerlid Derk Boswijk op bezoek bij het Vluchtelingensteunpunt Groene Hart om te spreken over de opvang van Oekraïners in Woerden. Boswijk kwam op verzoek van het lokale CDA Woerden. Lijsttrekker Job van Meijeren: ‘Wij vinden het belangrijk dat er in Den Haag een goed beeld is van hoe onze gemeente zich aan het voorbereiden is op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarom is het goed dat Derk langskwam om daarover in gesprek te gaan’.

 Het is vrijdagmorgen vroeg als Boswijk aankomt bij De Bleek, waar het vluchtelingensteunpunt Groene Hart is gehuisvest. In zijn drukke agenda heeft Boswijk, defensiewoordvoerder van het CDA, tijd vrij kunnen maken voor dit werkbezoek dat kort hiervoor is georganiseerd. In het gesprek wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en de aantallen vluchtelingen die ook in Woerden worden verwacht. De gemeente bereidt zich hier samen met de maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk op voor. Ook zijn en worden vanuit Woerden al diverse initiatieven ondernomen om goederen naar het oosten te sturen voor opvangplekken in de grensregio rondom Oekraïne.

 Kamerlid Derk Boswijk: ‘Ik vind het belangrijk om lokaal te luisteren wat wordt gedaan om de gevolgen van de vreselijke oorlog op te vangen. Er komen naar verwachting ook tienduizenden vluchtelingen naar Nederland, het is bijzonder indrukwekkend om te zien met hoeveel inzet er vanuit de samenleving wordt gewerkt aan de voorbereiding op een goede ontvangst. Dat is echt hartverwarmend’.

Lijsttrekker Job van Meijeren nodigde Boswijk uit voor het gesprek: ‘Wij zien dat dit een vraagstuk is wat nu heel snel op de gemeente Woerden afkomt. Veel inwoners willen helpen, door goederen of zelf bij huisvesting, daarom is het belangrijk dat hierin coördinatie gaat plaatsvinden. Gelukkig bleek ook tijdens het gesprek maar weer hoe nauw de samenwerking is die dan tussen de maatschappelijke partners plaatsvindt. Het goede aan deze korte lijn naar Den Haag is dat Derk een aantal aandachtspunten ook direct kan meenemen naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Zoals regie en coördinatie op het proces en daarbij de rolverdeling tussen Rijk en gemeente, aandacht voor de opvang op middellange termijn 2 tot 5 jaar en extra vergoeding vanuit het Rijk voor de kosten van ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.